Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Na Skupštini Grada, tri sata se raspravljalo o budžetskim stavkama
  Odbornici izglasali budžet razvoja Subotice
  31.12.2016.

  Većinom glasova odbornika Skupštine, usvojen je budžet Grada Subotice za narednu godinu, u iznosu 6,2 milijardi dinara, a osim budžeta, raspravljano je ukupno o 35 tačaka, uglavnom o regulacionim planovima nekih mesnih zajednica i izmenama članova Nadzornih i Upravnih odbora određenih fondacija i ustanova, pretežno u kulturi.

  4804_1.jpg

  Kao i na prethodnih nekoliko sednica, stavovi partija u vlasti i opozicije su skupštinskoj sednici uglavnom bili suprotstavljeni. Dok vlast tvrdi da je budžet sastavljen na razvojnim osnovama, opozicija tvrdi da strateški budžet Grada nije realan, pa se tri sata diskutovalo samo o budžetu, i to o pojedinačnim segmentima, umesto globalno o celovitom programu, kako je ocenilo više odbornika.

  Demantovano je da je budžet zasnovan na partijskim interesima, a gradonačelnik Bogdan Laban je rekao za skupštinskom govornicom, da će se voditi računa o ravnomernom razvoju svoh mesnih zajednica, a da je svakako značajna stavka budžeta što je 23 odsto budžeta namenjeno investiranju.

  Više od petine budžeta usmereno za investiranje

  - Procenat budžetskog investiranja ukazuje, da smo posle samo šest meseci na vlasti uspeli da skrojimo realan razvojni budžet za narednu godinu. Ulagaće se u razvoj industrijske zone, planiramo otvaranje još stotinak novih radnih mesta u novoj kompaniji, koja će biti otvorena, mimo onih koje već rade u kompanijama Kontitek i Amatek, gde se planira zaposlenje još oko 500 ljudi. Dobit javnih preduzeća ćemo raspodeliti prema modelu nekih drugih gradova, gde u cilju investiranja taj odnos je oko 80 prema 20, a rad javnh preduzeća će biti kontrolisan i ubuduće, kako ne bi bilo sumnji u zloupotrebe, rekao je pored ostalog Laban.

  Gradonačelnik je naglasio da će podrškom iz Pokrajine i Republike biti nastavljena gradnja tri kapitalna projekta, Ipsilon krak, objekat Pozorišta u centru i razvoj projekta banje Palić.

  Pozorište nije Skadar na Bojani

  -Planirana su i sredstva za dalju gradnju Pozorišta. Nije tačno da je taj objekat Skadar na Bojani, a nismo inače ni učestvovali u rušenju zgarde Pozorišta 2006. godine. Nastavljamo da gradimo pozorišni objekat, saniranje zaštićenog jezgra je planirano, a sledeće godine oko 310 miliona dinara je planirano za sanaciju. Budžet su stručne službe sastavile, saglasni smo svi bili oko stava da dovršavamo započeto i otvaramo nova radna mesta, rekao je Laban.

  Deo opozicije je imao primedbe, što je budžetom predviđena i gradnja doma kulture u jednoj mesnoj zajednici, pre završetka zgrade Pozorišta.

  -Govorimo o socijalnim davanjima i razvojnom budžetu, da li je realno da se maloj mesnoj zajednici sa 400 stanovnika gradi Dom kulture za 26 miliona dinara, a Prozivka koja je neuporedivo veća dobija 4 miliona. Realno je i za mene da se na Šupljaku za 2,8 miliona adaptira ambulanta, jer je to potrebno tim ljudima, istakla je odbornica Josipa Ivanković, pohvalivši veća izdvajanja iz budžeta za sport, i podršku gradonačelnika da se za oko sedam miliona dinara više opredeli iz budđeta za sport.

  DS i Pokret Mađara tvrde takođe da je budžet nerealan. Jene Maglai (PM) je rekao da budžet nije razvojni, nego da je krojen prema partijskim interesima.

  Saša Vučinič, šef odborničke grupe DS-a, rekao je za govornicom, da je budžet "naduvan" za oko 600 do 700 miliona dinara.

  - To se može nadomestiti kvalitetnim upravljanjem građevinskim zemljištem, ali za to je potrebno dovesti i investitore, rekao je Vučinić, poručujući da će biti neophodna velika kontrola rashoda budžeta, te da je ovaj budžet manje nerealan nego prethodni

  Odbornik Hužvar imao je suprotan stav, da "sve što je bilo obaveza - uneto je u budžet".

  Gradonačelnik Laban je podsetio, da je dobijeno dodatnih 123 miliona dinara za Ipsilon krak, i da je od novembra odmah nastavljena gradnja. Već za sledeću godinu odvojeno je 300 miliona dinara, a projektovana sredstva su milijarda i 800 miliona dinara, za naredne dve godine.

  -Uspeh je da smo taj posao pokrenuli već za pola godine uz pomoć Vlade. Predviđena su i sredstva za carinski terminal, a razmatra se potreba širenja još nekih kapaciteta kod Simensa, što je sve razvojni segment. Biće rađene rekonstrukcije Hemijsko tehnološke škole i osnovne škole Sonja Marinković, a z načajna sredstva će se uložiti i u razvoj infrastrukture, vodovodne mreže i kanalizacije, puteva i neasfaltiranih ulica,rekao je pored ostalog Laban, i izrazio uverenje da će se budžet u celosti realizovati.

  Bunjevci uskraćeni za pare iz budžeta

  Mirko Bajić je ukazao na okolnost u budžetu, oko dotacija nacionalnim savetima nacionalnih manjina, da unazad dve godine, Nacionalni savet Bunjevaca ne dobija sredstva iz budžeta, koja je ranije dobijao.

  - Zašto. Zato što se tumači da Zakon nalaže da se ta sredstva dodeljuju ako je dostignut nivo od 10 posto pripadnika manjine, prema statistici, koja ima sedište nacionalnog saveta u lokalnoj sredini. Bunjevaca je po poslednjoj statistici 9,57 posto, pa su uskraćeni za pare iz budđeta, jer nedostaje taj mali postotak. Pare dobijaju i mađarski i hrvatski nacionalni savet, a zakon ne zabranjuje lokalnoj samoupravi da opredeli ta sredstva, uprkos malom nedostatku procenta. Ta odluka je stvar lokalne Skupštine. Zakon nalaže recimo i da službeni jezik bude uveden u lokalnoj samoupravi, ako je 15 posto neke manjine u toj sredini. Tako hrvatska manjina ima službeni jezik sa oko 10 posto pripadnika te manjine, i svi smo to izglasali. Očekujemo da to bude primenjeno i u slučaju bunjevačke nacionalne manjine, da se to uredi rešenjem, rekao je Bajić.

  Zelena fontana

  -Ta fontana jeste rak rana nas Subotičana i siguran sam da će se naći sredstva u narednom periodu budžetu da rešimo taj problem zauvek. Opredeljeno je 2,3 miliona dinara za sanaciju gornjeg drvenog dela, da se ne bi dogodila nezgoda grašanima, jer su daske kojima je pokrivena fontana već trule, pa će se pored zgrade Pozorišta morati urediti i fontana, rekao je gradonačelnik Laban.

  Skidanje

  Odluka o inicijativi formiranja gradskih opština skinuta je sa dnevnog reda sednice, a nije uvrštena u dnevni red ni tačka o razrešenju UO PU Naša radost.

  Nove Subotičke novine DOO u osnivanju

  Usvojena je odluka o davanju saglasnosti DOO u osnivanju Nove Subotičke novine iz Subotice, na njihovu molbu, da naziv Grada Subotice, odnosno ime Subotica, koriste u svom poslovnom imenu, u odgovarajućem pridevskom obliku, u imenu pravnog lica, što je neophodno, prema Odluci o upotrebi imena, grba i zastave Grada Subotice, ukoliko je delatnost pravnog lica od značaja za građane, privredu i društvenu delatnost u Gradu.

  DRI: Greške

  Gradonačelnik je na Skupštini prokomentarisao da je bilo pitanja oko izveštaja Državne revozorske institucije (DRI), oko nenamenski potrošenog novca, prošle godine, iz budžeta, pola milijarde dinara, koji je prema izveštaju DRI, uvećanjem koeficijenata plata zaposlenima, u Gradskoj upravi i javnim preduzećima nenamenski isplaćen na uvećanje zarada. -Do kraja februara 2017. godine, Grad mora da otkloni sve te greške iz ranijeg perioda i sve što je ocenjeno da nije rađeno po zakonu. Stručne službe su uradile već deo posla, i do kraja februara sve će biti završeno rekao je Laban.

  Nada Harminc Karanović

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja