Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Održana javna rasprava o novoj lokaciji za „Dado - metal“
  Studija – nedovršena i manjkava!
  03.01.2017.

  Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za lokaciju Edvarda Kardelja 122, po izjavi samog autora, nije završena, a u toku diskusije ukazano je i na brojne propuste koje sadrži. Uprkos tome, rasprava se neće ponavljati i korekcije će biti ugrađene u konačni tekst radi izdavanja dozvole za rad „Ekometalo- logistika“ koji, kako se ispostavilo, tamo već posluje!

  4815_1.jpg
  Javna rasprava: Gordana Gavrilović, Dalibor Gregorčić i Milena Beronja

  Posle gotovo sedam godina, koliko traju problemi i sukobi u Skadarlijskoj ulici u Mesnoj zajednici Peščara, zbog poslovanja privatnog otpada za metal vlasnika Dalibora Gregorčića pod imenom „Dado - metal“, za stanovnike ovog ranije mirnog voćarskog kraja čini se da dolaze bolji dani. Gregorčić je zakupio parcelu u ulici Edvarda Kardelja 122, u Mesnoj zajednici „Zorka“, na samom ulazu na teritoriju Kelebije pored glavnog puta, i tamo otvorio firmu „Eko-metalo-logistika“. Po sopstvenoj izjavi, kada na toj lokaciji bude dobio dozvolu za upravljanje otpadom, preseliće „Dado-metal“ i prestati sa radom u Skadarlijskoj ulici.

  4815_2.jpg
  Nezadovoljni građani: Atila Kenjereš i porodica Kovačević

  Da bi to mogao da učini, pored ostalog, neophodna mu je i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, i nju je sačinio Institut zaštite na radu iz Novog Sada, a nalazila se na javnom uvidu u Sekretarijatu za poljoprivredu i ekologiju u Subotici sve do prošlog petka. Na nju su pristigle četiri pismene primedbe, i javna rasprava održana je u ponedeljak, 26.decembra.

  Nosilac izrade Studije, šef službe pri Institutu za zaštitu na radu Milena Beronja, osim što je istakla cilj Studije i opis lokacije, rekla je da je prema Prostornom planu Grada Subotice na tom mestu dozvoljena izgradnja poslovnih objekata pod uslovom da ne remete bitno životnu sredinu. Za „Eko-metalo-logistik“ je rekla da se nalazi na placu na kojem nema gradske kanalizacije, i da će se baviti sakupljanjem, privremenim skladištenjem, mehaničkom obradom i prodajom neopasnog otpada – metalnog, plastičnog i papirnog. Obojeni metal će se skladištiti u zatvorenom prostoru, a sečenje će se obavljati na otvorenom prostoru, zbog veličine delova, zbog čega otpad raspolaže betonskim platoom. Što se buke tiče, izmereno je nulto stanje – pre početka rada, a dozvoljeni maksimum biće 65 decibela, što odgovara buci obližnjeg, tranzitnog saobraćaja.

  Dozvola se čeka, otpad radi!

  Pored prisutnih građana Skadarlijske ulice koji su zbog otpada u kojem se rastavljaju i režu auto-školjke o ovome imali dosta toga da kažu, podnosioci jedne od primedbi – Angela Kovačević i njena porodica, sa Puta Edvarda Kardelja, čija je kuća na manje od 15 metara od novog otpada, požalili su se na buku koja se tamo stvara. Predstavnica „Arhus- centra“, Snježana Mitrović, na to je postavila pitanje da li je moguće da se vodi javna rasprava o proceni uticaja na životnu sredinu, od koje zavisi da li će otpad dobiti saglasnost da posluje, a da otpad već radi?!

  Pošto ni sam Dalibor Gregorčić nije demantovao da se na lokaciji u Edvarda Kardelja već odvija posao, Gordana Gavrilović, šef službe u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine ocenila je da to ne spada u temu o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, da je u pitanju zadatak inspekcije i da je inspekcija o tome obaveštena. Predstavnici inspekcije, koji su takođe prisustvovali raspravi, međutim, reagovali su tvrdnjom da inspekcija o tako nečemu nije obaveštena!

  Što se buke tiče, ona nastaje od istovara automobilskih školjki, njihovog sabijanja a zatim rezanja, pri kojem fleks proizvodi buku od 95 decibela, što je već znatno više od one navedene u Studiji, rekao je Atila Kenjereš iz Skadarlijske ulice, koji poznaje ovu vrstu poslova jer i sam ima auto-servis! Da će građani u blizini od buke i vibracija biti dovoljno zaštićeni zidom ako se bude odvijala u radnom vremenu otpada od 7 do 15 časova, izrazili su sumnju i drugi učesnici u raspravi, konkretno iz Udruženja za zaštitu građana „Spas“.

  Ono što je takođe zamereno Studiji bilo je, konkretno od predstavnika Centra za ekologiju, da nema podatke o nivou podzemnih voda ni o zemljištu. Milena Beronja složila se sa ocenom da postoje nedostaci, ali je rekla da „Studija nije završena“, pa je ostalo nedorečeno zbog čega se onda sa njom išlo na javni uvid i u javnu raspravu?

  Da li će se ponoviti Skadarlijska?

  Nakon javne rasprave, kako je naglašeno, komisija će analizirati sve što je u toku nje izneto i na primedbe pismeno odgovoriti njihovim podnosiocima. Na osnovu upućenih prigovora, ukoliko se bude smatralo da su oni opravdani, u Studiju će se uneti korekcije i dopune, ali ona, tako korigovana, neće ponovo biti na javnoj raspravi, nego će Sekretarijat dati na nju saglasnot. Nakon obaveštavanja, mesna zajednica će imati rok od sedam dana za primedbe na izdavanje dozvole za upravljanje otpadom firmi koja je u pitanju.

  Prema urbanističkim planovima, teritorija Mesne zajednice „Zorka“ predviđena je kao stambena zona srednje gustine naseljenosti, i problemi ove vrste mogu da nastanu kada se za obavljanje određenih delatnosti skopčanih sa bukom i zagađenjem vazduha, vode i tla, ili u najmanju ruku bilo kakvim remećenjem mira onih koji žive u okolini, izdaju saglasnosti, uz postavljanje uslova. Oni najčešće ne budu ispunjeni, kao što je to bio slučaj u Skadarlijskoj ulici (ako je verovati građanima koji to ipak najbolje znaju), i mogućnost da se situacija ponovi na Putu Edvarda Kardelja nije isključena. Krivicu za to snose urbanistički planovi, u kojima se ne definiše striktno šta je to stambena zona i šta u njoj može, a šta ne može da se gradi od proizvodnih i industrijskih sadržaja. Ako neko mora da trpi buku od rastavljanja automobilskih školjki i sečenja limarije na deset metara od svoje kuće, onda ta kuća, i da hoće da je proda, gubi vrednost na tržištu a niko, ni urbanisti ni ekolozi koji daju saglasnost da se tamo otvori takva firma, neće tom građaninu nadoknaditi gubitak!

  Najzad, i na području ove mesne zajednice postoji prostor koji bi ovakvim delatnicima mogao da posluži a da nikome ne predstavljaju smetnju. Reč je o kompleksu bivše fabrike „Zorka“ gde je, koliko još pre godinu dana, bilo reči da će se „Dado-metal“ preseliti, kada grad od „Viktorija grupe“ otkupi deo tog zemljišta uz put i stvori novu industrijsku zonu za mala i srednja preduzeća. Rađena je i studija o zagađenosti tla i merama koje treba preduzeti da se ono otkloni. Ali, na tome je i ostalo, oko toga se već dugo ništa ne govori, i jedno od pitanja na javnoj raspravi bilo je upućeno sadašnjoj gradskoj vlasti da li je taj projekat preuzela od prethodne i da li će ga realizovati?

  Šasije bez motora

  „Eko-metalo logistici“ na lokaciji Edvarda Kardelja 122 biće dozvoljeno, kada je reč o metalnom otpadu, da rastavlja automobilske šasije bez motora, a kao moguće akcidentne situacije navedeno je prolivanje ulja, maziva i goriva iz kamiona. Do ugrožavanja susednih parcela na taj način ne može doći, tvrdi Studija, jer su one terenski više od predmetne. Godišnji kapacitet otpada je predviđen od 2400 tona metala, 300 tona plastike i 300 tona papira.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja