Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.07.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Na zboru građana predstavljen projekat izgradnje ulične mreže
  Palić dobija kanalizaciju do 2019. godine!
  11.01.2017.

  Iz sredstava Nemačke razvojne banke (KFW) naredne godine počeće izgradnja kanalizacione mreže, a priključak će moći da dobije oko hiljadu domaćinstava. Da bi projekat počeo, najmanje 700 domaćinstava na Paliću treba da potpiše izjavu da će uvesti kanalizaciju

   4849_1.jpg

  Na osnovu programa namenjenog za očuvanje biodiverziteta na Balkanu, Nemačka razvojna banka (KFW) odobrila je pomoć od 6,5 miliona evra za očuvanje jezera Ludaš, koje je kao vlažno stanište zaštićeno Ramsarskom konvencijom. S obzirom da je problem Ludaša povezan sa Palićkim jezerom i da zagađenja nastaju jer naselje Palić nema kanalizaciju, deo ovih sredstava, u visini od 1,3 miliona evra, utrošiće se da se ona izgradi i odvod usmeri na gradski uređaj za prečišćavanje otpadne vode.

  Na Paliću je trenutno oko 35 odsto teritorije pokriveno lokalnom kanalizacionom mrežom čiji se mehanički prečistač nalazi pored kanala između Palićkog i Ludaškog jezera i uglavnom ne funkcioniše, tako da u najvećoj meri otpadna voda neprečišćena ulazi u Ludaš. Stepen izgrađenosti kanalizacije u naselju Palić, nakon realizacije ovog projekta potpomognutog bespovratnim sredstvima KFW banke, treba da dostigne 80 odsto i omogući ne samo vraćanje u život Ludaša, nego i značajan korak u sanaciji Palića, koji će presudno uticati da jezerska voda ponovo bude pogodna za kupanje i da se investitorima zainteresovanim za turističke sadržaje ponude odgovarajući uslovi koji se tiču biodiverziteta i ekološke ravnoteže jezera.

  4849_2.jpg

  Građanima Palića na zboru održanom 27. decembra obratili su se predstavnici lokalne samouprave i Okruga, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i mesne zajednice, da bi ih upoznali sa planom izgradnje kanalizacije na Paliću i uslovima pod kojima mogu da dođu do priključka na mrežu. Nemačka razvojna banka sva sredstva namenjena za zaštitu biodiverziteta na području Balkana od 6,5 miliona evra ovoga puta opredelila je samo za Ludaš, odnosno Palić, jer su Subotičani imali pripremljene i po svim ocenama najbolje projekte.

  „Moramo da pokažemo sposobnost da realizujemo ovu značajnu investiciju a to će se dogoditi ako građani Palića kao pojedinci budu imali razumevanja da je neophodno da iskoriste tu pogodnost da uvedu kanalizaciju i da je to interes čitave zajednice. Zainteresovanih investitora za turizam na Paliću zaista ima, razgovori sa njima su u toku, i od toga da li ćemo im ponuditi čisto jezero zavisiće da li će uložiti svoja sredstva“, rekao je načelnik Okruga Dragi Vučković.

  Za Palićane – popust na cenu!

  Predstavnici javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ objasnili su građanima u najvažnijim crtama suštinu projekta, kao i pogodnosti pod kojima će im omogućiti da na najpovoljniji način dođu do kućnih priključaka.

  „Uslov koji je postavila KWF banka da bi prebacila sredstva i da bi počela izgradnja kanalizacije jeste da najmanje 700 domaćinstava svojim potpisom potvrdi da će se priključiti na nju. Do kraja januara treba da prikupimo taj broj izjava, a sama izgradnja počeće u julu ili avgustu 2017. godine i trajaće godinu i po dana. Gradiće se, znači, sukcesivno, ne odjednom, i tamo gde kanalizacija bude položena isto tako sukcesivno oni građani koji sa nama budu sklopili ugovor dobijaće priključke“, rekao je Čaba Šanta, direktor za razvoj i investicije u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“.

  Kapacitet mreže će biti oko hiljadu priključaka, i na zahtev banke urađen je elaborat o tome gde će biti prioritetno da se izgradi kanalizacija. Jedan od uslova koji su uzeti u obzir bio je gustina naseljenosti a drugi udaljenost, odnosno blizina jezera. O uslovima pod kojima će stanovnicima Palića biti omogućeno da što je moguće povoljnije dođu do priključka, Čaba Šanta je rekao:

  „Samo priključenje će stajati negde oko 27.000 dinara, i u izjavi koju će građani potpisati stajaće da li će taj iznos platiti odjednom, u kom slučaju će dobiti na njega popust od 20 odsto, ili će plaćati u 24 mesečne rate, pri čemu im se ista cena priključka garantuje do kraja isplate. Ova pogodnost važi za Palić, jer je u interesu očuvanja biološke ravnoteže jezera i Palić i Ludaš da se dobiju novi potrošači, inače bi se cena priključka kretala oko 40.000 dinara. Ovih 27.000 dinara važiće za 10 metara od uličnog voda do parcele, ako ih je više, dodatni metri će se posebno obračunavati, a o našem trošku uradićemo još do tri metra unutar same parcele. Obaveza vlasnika biće da uradi jedan revizioni šaht, što nije velika investicija, jer se sastoji od jednog vertikalnog cevovoda prečnika 125 milimetara sa adekvatnim poklopcem i koji služi za čišćenje interne kanalizacije i naravno, tog dela priključka do ulične kanalizacije“, objasnio je Čaba Šanta.

  Koje ulice dobijaju kanalizaciju?

  S obzirom da organizatori skupa prisutnima nisu predočili unapred spisak ulica u kojima će biti uvedena kanalizacija, oko toga je bilo najviše pitanja i zamerki građana. Objašnjeno je da će upitnik, odnosno zahtev za uvođenje kanalizacije, putem pošte stići na adrese 700 domaćinstava već u januaru, što će značiti da će oni moći da dobiju priključak. Svi drugi, koji taj poziv ne dobiju, a zainteresovani su za uvođenje kanalizacije, moći će da ga popune u prostorijama mesne zajednice ili u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ i da se nadaju da će biti obuhvaćeni, jer konačan spisak ulica i broja domaćinstava znaće se tek posle javne nabavke, kada će biti definitivno poznato koliko će za raspoloživi iznos moći da se izgradi kanalizacione mreže. Oni koji potpišu zahtev, a ne dobiju kanalizaciju, na osnovu tog podnetog zahteva, odnosno potpisa, kasnije neće imati nikakve obaveze!

  „Mesna zajednica će se angažovati da do kraja januara bude na usluzi građanima da im omogući da potpišu ove izjave, i oni će to moći svakodnevno učiniti u našim prostorijama i uz pomoć sekretara mesne zajednice ako je to potrebno, i neće morati zbog toga da odlaze u grad. Takođe će moći da dobiju sve informacije koje ih interesuju o ceni u uslovima plaćanja, i da li će njihova ulica biti na spisku za radove. Nama je važno da naši stanovnici shvate koliko je štetno za Palićko i za Ludaško jezero to što nemamo izgrađenu kanalizaciju i šta će značiti sprovođenje ovog projekta za eko sistem kada se kanalizacija poveže na gradski prečistač i prestane korišćenje septičkih jama. To će biti takođe zadatak mesne zajednice da objasni“, izjavila je Marta Dobo, predsednik Skupštine Mesne zajednice Palić.

  Potisni vod

  „Potisni vod koji će se graditi povezaće naselje Palić i Suboticu kao i postojeću gravitacionu mrežu u blizini bivše robne kuće „Metro“ na Palićkom putu. Što se samog prečistača na Paliću tiče, koji se nalazi iza fabrike nekadašnjeg plastičara „Ledenjaka“, tamo ćemo uraditi obnovu postojećih objekata i biće mehaničko prečišćavanje i nakon toga će se gurati tim potisnim vodom koji će se izgraditi sve do gradskog prečistača“, kaže Čaba Šanta.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja