Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.07.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Pojačan nadzor komunalne inspekcije oko čišćenja snega
  Za nepoštovanje odluke, kazne od 1000 do 50 hiljada dinara
  21.01.2017.

  Komunalna policija i komunalna inspekcija je saopštila da će obavljati pojačan nadzor oko čišćenja i uklanjanja snega i leda s pločnika, prilaza stambenim zgradama, ispred stambenih i poslovnih objekata, što je i obaveza vlasnika ili korisnika objekata.

  —Neizvršavanje ove obveze povlači za sobom prekršajnu odgovornost u skladu sa Odlukom o čišćenju i uklanjanju snega i leda, na području grada Subotice, saopštila je Vesna Hajnal, sekretarica Sekretarijata za inspekcijsko nadzorne poslove.

  4887_1.jpgPrema članu 12 Odluke o komunalnoj policiji, kada komunalni policajac u obavljanju poslova komunalne policije ustanovi povredu komunalnog ili drugog zakonom utvrđenog reda, pored ovlašćenja iz člana 11. ove odluke može: izreći novčanu kaznu na licu mesta, u svim slučajevima u kojima je to ovlašćenje propisom grada predviđeno za nadležnu inspekciju, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene propisom grada, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

  Ukoliko se ova odluka ne poštuje, predviđene su novčane kazne, od 1000 do 3000 hiljade dinara za fizička i od 5 do 50 hiljada dinara za pravna lica.

  Većina lokala u centru grada ispoštovala je gradsku odluku o obaveznom čišćenju snega, kako zbog obaveze, tako i zbog prohodnosti i lakšeg pristupa njihovom lokalu.

  Vlasnici objekata imaju mogućnost da posipaju industrijku so, pepeo, piljevinu ili pesak, odnosno da lopatom uklone sav sneg.

  Osim toga komunalna policija obeležava i objekte na čijim krovovima se nalazi velika količina snega, naneta jakim vetrom, koja preti da se obruši. Takva mesta, obeležavaju se žutom trakom, dok je vatrogasna ekipa zadužena za uklanjanje tih nanosa, ali u Subotici ove godine još nije bilo potrebe za takvom vrstom intervencija.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja