Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Zakon o stanovanju: upravnik u svakoj zgradi, stanarima prete kazne do 50.000 dinara
  Rigorozno do uvođenja reda!
  26.01.2017.

  Od 1. januara važi novi zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, koji vlasnike stanova obavezuje više nego bilo koji do sada. Svaka zgrada će morati da ima upravnika a stanari da plaćaju održavanje zajedničkih delova i brinu o redu. Ko će i kada imati pravo da nam prinudno ulazi u stanove?

  Nakon što je krajem decembra Skupština Republike Srbije sa 134 glasa „za“ prihvatila Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, on je od 1.januara stupio na snagu i pošto bude formiran registar stambenih zgrada i izabrani, ili prinudno postavljeni, ljudi koji će za novčanu naknadu njima upravljati, za stanare više ništa neće biti isto! Moraće dobro da vode računa šta rade i kako se ponašaju, poštujući Odluku o kućnom redu, a neke loše navike da izmene ili naprosto zaborave, kako ne bi oni pojedinačno, ili skupština stanara, došli pod udar kaznenih odredbi koje su vrlo rigorozne, pa čak bi se moglo reći i drakonske.

  4907_1.jpg
  Stanari će morati da brinu i o održavanju fasada
  svojih zgrada, ili da plate kaznu

  Suština promena je u tome da će svaka zgrada imati skupštinu stanara, koja će se sada zvati „zajednica stanara“, i svog upravnika, a one sa manje od pet stanova samo upravnika. Njega će stanari birati između sebe, na četiri godine, i sa njim će komšije moći da se dogovore da li će mu za tu funkciju plaćati mesečnu naknadu i koliko ili će raditi volonterski, a koliko novca će stanari plaćati profesionalnom upravniku, koji će im biti postavljen ako se međusobno ne sporazumeju, zavisiće od dogovora koji postigne većina vlasnika nekretnina. U Beogradu postoji osam firmi koje se bave ovom delatnošću, a mesečna usluga po stanu košta od 200 do 350 dinara. Tamo gde skupština stanara ne bude mogla da se složi oko izbora upravnika, biće, znači, postavljen prinudni tako što će profesionalne upravnike regrutovati Privredna komora Srbije, koja će organizovati polaganje testova i licenciranje osoba koje mogu da se bave ovim poslom, a postavljaće ih lokalna samouprava. Jedan takav upravnik imenovan po sili dužnosti moći će da rukovodi i sa više zgrada.

  Svi stanari će morati da izdvajaju sredstva za održavanje zajedničkog objekta i plaćanje profesionalnog upravnika, a onima koji to ne budu hteli, propisana je kazna od 5000 do 50.0000 dinara i na vrata će im zakucati izvršitelji ako je ne plate.

  Ko ima pravo da uđe u stan?

  U širokom dijapazonu promena koje donose odredbe novog Zakona o stanovanju, najviše polemika i negodovanja izazvala je najava da će upravitelji zgrada biti ovlašćeni da evidentiraju i kontrolišu ko boravi u stanovima, na koji način se oni koriste, pa čak i da ulaze u njih bez naloga i bez dozvole vlasnika! Popisivanje stanara i prijavljivanje podstanara poreskoj i komunalnoj policiji, a “nepodobnih” suseda zbog, na primer, ostavljenih kolica za bebe ili bicikla u hodniku komunalnoj inspekciji, mnogi smatraju “legalizovanim cinkarenjem” i da Zakon, koji je preterano strog i restriktivan, daje prevelika ovlašćenja upravniku. Po Ustavu, niko nema pravo da kontroliše gde ko živi, jer registar o tome vodi MUP.

  4907_2.jpg
  Prizor na stambenim zgradama koji se više neće tolerisati

  Ministarstvo, međutim, ovo negira, da upravnik ima ovlašćenje da nadgleda i kontroliše ko gde živi u zgradi, nego da vlasnici stanova imaju obavezu da upravniku daju podatke ko živi u stanu kako bi se znalo ko će da učestvuje u odlučivanju i ko će da snosi troškove održavanja zgrade.

  Nemaju, tvrde, upravnici zgrada obavezu da prijavljuju podstanare, već su vlasnici stana dužni da u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o zakupu o tome obaveste opštinsku poresku upravu.

  “Ovaj Zakon ni u jednom svom delu ne krši ustavna prava građana. Verujemo da je sasvim normalnoda u slučaju velikih kvarova u zgradama stanar dozvoli ovlašćenim licima da poprave kvar iz nečijeg stana”, saopštili su iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

  Što se tiče kazni, najmanje pet "crvenih" moglo bi da košta stanare koji se ni posle rešenja inspektora ne pridržavaju propisanog kućnog reda, odnosno puštaju glasnu muziku, prave buku ili renoviraju stan u vreme koje za to nije predviđeno. Kazne su propisane i u slučaju kada stanari oštete delove zgrade, zidove, vrata ili prozore. Predviđene su i kazne za stambenu zajednicu, odnosno skupštinu stanara. Inspektor im može naplatiti od 50.000 do dva miliona dinara. Ista sankcija propisana je i za profesionalne upravnike, ukoliko rade bez licence ili nisu prijavljeni.

  Većinske odluke skupština stanara važiće za sve vlasnike stanova u zgradi, a oni koji u toku jedne godine tri puta ne budu prisustvovali sastanku skupštine, gubiće pravo na odlučivanje. Donosioci Zakona rukovodili su se uvođenjem javnog interesa u uređenju fasada, održavanju liftova i krovova. “Uvođenjem javnog interesa kada su u pitanju hitne intervencije omogućiće se ulazak u stan u kojem je problem koji utiče i na druge stanove, poput curenja vode, pa će se kvar lakše popravljati”, rekao je Goran Vesić, gradski menadžer Grada Beograda, inicijatora donošenja Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

  Još godina i po!

  Zakon o stanovanju jeste stupio na snagu od 1. januara, ali treba da se donesu podzakonski akti kojima se reguliše formiranje registra zgrada, odnosno Pravilnik o registru, a u Zakonu je za to ostavljen rok od godinu dana! Nakon što on bude ustanovljen, skupštine, to jest zajednice stanara, imaće na raspolaganju šest meseci da izaberu upravnika zgrade, a ako u tom roku to ne učine, postaviće im se po službenoj dužnosti neko ko za obavljanje tog posla ima licencu. Stambene zajednice, pošto budu stekle status pravnog lica i uđu u registar, imaće rok od 60 dana da održe svoju prvu sednicu.

  Ono što jeste obaveza lokalne samouprave biće da u narednih 90 dana, poveč od 1.januara, donese novu Odluku o kućnom redu, koja će biti usaglašena sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. “Odlukom o opštim pravilima kućnog reda iz stava 1.ovog člana, jedinica lokalne samouprave naročito određuje dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade, kao i uslove pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u stambenoj zgradi, odnosno stambenoposlovnoj zgradi, kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova”, navodi se u članu 76 novog Zakona.

  Registar zgrada, kako je predviđeno, vodiće lokalna samouprava u vidu elektronske baze podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama, a dužnosti u sprovođenju Zakona imaće Komunalna i Građevinska inspekcija. Komunalni inspektori, na primer, osim što će proveravati da li skupština stambene zajednice sprovodi svoju nadležnost i da li profesionalni upravnik ispunjava obaveze, moći će rešenjem da nalože vlasnicima posebnih delova zgrade da se pridržavaju opštih pravila kućnog reda, ili da izreknu prekršajni nalog onome ko ga krši. Prekršajni nalog predviđa novčanu kaznu od 2500 dinara, umanjenu za polovinu ako se plati u roku od osam dana. Ukoliko stambena zajednica ne postupi po nalogu inspekcije, komunalni inspektor će jedinici lokalne samouprave podneti zahtev za uvođenje prinudne uprave u toj zgradi.

  Obaveza građevinskih inspektora biće da proveravaju da li se zgrada i njeni delovi koriste u skladu sa svojom namenom, odnosno da li se njenim korišćenjem dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost zgrade i imovine, saobraćaja, okoline i životne sredine. Uz ovaj dosta širok pojam prema članu Zakona ide i provera samog održavanja, a ukoliko se u nekom delu zgrade obavlja poslovna delatnost, da li se to čini na način da se ne ugrožava bezbednost, nanosi šteta i ometaju drugi korisnici u mirnom korišćenju stanova.

  Ovlašćenja građevinskog inspektora biće da svojim rešenjem stambenoj zajednici zabrani korišćenje zgrade, odnosno dela zgrade, naloži sprovođenje programa održavanja zgrade u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju, i takođe, prvenstveno, naloži rešenjem stambenoj zajednici, odnosno drugom odgovornom licu, obavljanje radova u meri koja je neophodna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara.

  Najznačajniju ulogu u sprovođenju Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada na nivou lokalne samouprave svakako će imati novoformirano Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, ali dok se ne donesu podzakonski akti i registruju stambene zajednice, još uvek je teško očekivati preciznije informacije o bilo čemu.

  Bez zaštićenih stanara

  Novi zakon trebalo bi konačno posle 70 godina da reši pitanje zaštićenih stanara. Reč je o građanima koji su ostali da žive u stanovima i nakon što su denacionalizacijom ti stanovi pripali drugim vlasnicima. Stanovi u kojima trenutno žive zaštićeni građani biće vraćeni pravim vlasnicima. Zaštićeni stanari biće preseljeni u stanove u javnoj svojini i imaće mogućnost otkupa tih stanova kao i svi drugi tokom devedesetih godina.

  Upravnik kao menadžer

  Po novom zakonu posao upravnika neće biti plaćen ukoliko ga stanari sami izaberu među sobom. Upravnici zgrada će imati sličnu funkciju kao dosadašnji predsednici skupštine stanara samo sa naglašenom menadžerskom ulogom. Upravnik je taj koji treba da obavesti nadležne organe da obave neku hitnu intervenciju ukoliko je potrebna, da vodi računa o olucima, zaključi ugovor u ime stanara sa javnim preduzećima, odnosno zastupa zajednicu stanara u svim pravnim poslovima. Na osnovu novog zakona, stanodavci će morati podatke o zakupcima da dostave upravniku zgrade, što znači da neće više moći da izbegnu plaćanje poreza na iznajmljivanje stana.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja