Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Vanredna sednica Skupštine Grada
  Velikim poreskim dužnicima i dalje se gleda kroz prste
  21.02.2017.

  Na vanrednoj sednici Skupštine grada Subotice, 14. februara, usvojene su sve tri tačke dnevnog reda, usvojena izmena odluke o komunalnom redu, odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima i odluka o oglašavanju na teritoriji grada Subotice.

  5012_1.jpgPrva vanredna sednica Skupštine Grada sa samo tri tačke dnevnog reda, završena je u rekordnom vremenu, ali su i ovoga puta odluke usvojene većinom glasova odbornika, uz uobičajenu polemiku opozicije i stranaka na vlasti SNS-a i SVM-a.

  Naime, zamerke opozicije su da se „velikim poreskim dužnicima i dalje gleda kroz prste, dok se teret slama preko leđa osiromašenih građana, koje izvršitelji dovode na rub egzistencije”, te su predlagali odlaganje odluka i prethodno usaglašavanje stavki sa ovogodišnjim budžetom.

  Hitnom usvajanju odluka, koje je prethodno usvojilo Gradsko veće, prethodilo je usvajanje prošlogodišnjeg novog Zakona o oglašavanju, koji propisuje površine, na koje se postavljaju sredstva za oglašavanje, uslovi i način postavljanja sredstava za oglašavanje, obaveze korisnika lokacija, propisane prekršajne kazne. Nije, međutim propisana i visina naknade za korisnike koji postavljaju reklamne panoe i reklame.

  To je i razlog što su opozicioni odbornici pokušali da odlože usvajanje te odluke, zamerajući da će hitnim usvajanjem ta odluka verovatno stvoriti i nelogične odnose oko budžeta grada.

  —Odluku bi trebalo usaglasiti da bude korisna za budžet grada, ali da ne bude veliki udar na privrednike. Usvajanje ove odluke, inače, kasni, jer ako je trebalo da se povećaju nameti bilo kome, trebalo je to uraditi pre usvajanja budžeta za 2017. godinu i bar okvirno odrediti iznose tih naknada, rekao je Jene Maglai, predsednik opozicione odborničke grupe Pokreta za građansku Suboticu.

  Odbornici Pokreta smatraju, da se subjektima koji plaćaju velike poreze i doprinose i dalje gleda kroz prste, jer ne izmiruju obaveze, dok građanima i za manje dugove izvršioci dolaze na vrata.

  Stranke na vlasti su pak za hitno uvođenje reda u tom sektoru, a Gojko Radić iz Srpske napredne stranke je podsetio na javašluk u toj oblasti.

  - Već deset godina, nijedna vlast nije uspela da reši javašluk u toj oblasti, nije uspela da izađe na kraj sa onima koji su izbegavali da plaćaju obaveze. Ovo je prvi set odluka u usklađivanju sa zakonom i verujem da će se lakše uvesti red i mere u tim naknadama. Ni javna preduzeća neće biti izuzeta plaćanja tih obaveza, rekao je Radić.

  Izmene Odluke o komunalnom redu u primeni su od maja 2016. godine.

  Obrazloženo je i da razlozi za donošenje predložene Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, proizašlo iz potrebe, da se pojedine delatnosti koje Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, kao upravljač lokalnog puta obavlja, bliže odrede. Te odredbe se odnose na zaštitu lokalnih puteva i delatnosti koje bi to preduzeće trebalo da obavlja, u skladu sa Zakonom o javnim putevima.

  Raskopavanje lokalnog puta i drugih javnih površina vršiće se u skladu sa Uputstvom o postupku i obavljanju raskopavanja i popravci saobraćajnica nakon raskopavanja zbog intervencija na podzemnim instalacijama u Gradu Subotici, koje donosi Javno preduzeće, uz saglasnost Gradskog veća.

  U Odluci o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, brisane su odredbe koje se odnose na postupak sticanja prava i izdavanje odobrenja za postavljanje bilborda, namenskih oglasnih tabli i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete, takođe radi usklađivanja sa novim Zakonom o oglašavanju.

  Preduzeću, kao upravljaču puta, poverena su javna ovlašćenja, u skladu sa Zakonom o javnim putevima, kao i pravo da utvrdi naknade za upotrebu lokalnog puta, a sredstva naplaćena od tih naknada, prihod su javnog preduzeća.

  Odbornici su u rekordno kratkom vremenu, nešto više od sata, usvojili sve tri tačke dnevnog reda.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja