Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.07.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Zdravstvo
  Intervju sa mr ph Violetom Slobodom, direktorkom „Apoteke Subotica"
  Kvalitet i inovativnost usluga prioritet
  28.02.2017.

  Od 1. januara 2007. godine osnivačka prava nad „Apotekom Subotica” preuzela je lokalna samouprava grada Subotice. Otvaranje svakog novog ogranka, bilo je u skladu sa odlukom osnivača i potrebama stanovništva, tako da danas mreža „Apoteke Subotica” pokriva ne samo Grad, već i prigradska naselja i mesne zajednice, kaže u intervjuu za „Subotičke novine" mr ph Violeta Sloboda. Direktorka dodaje da je ta farmaceutska ustanova oličenje kvaliteta, tradicije, poverenja i inovativnosti.

  Kakva je situacija oko rada ogranaka i jesu li pokrivene sve potrebe građana?

  5039_1.jpg
  mr ph Violeta Sloboda, direktorka
  „Apoteke Subotica"

  - „Apoteka Subotica” u svom sastavu ima 22 poslovne jedinice, od toga 14 gradskih i 8 prigradskih. Od 1. januara 2007. godine osnivačka prava nad Apotekom Subotica preuzela je lokalna samouprava grada Subotice. Otvaranje svakog novog ogranka bilo je u skladu sa odlukom osnivača i potrebama stanovništva, tako da danas mreža „Apoteke Subotica" pokriva ne samo grad već i prigradska naselja i mesne zajednice (Palić, Tavankut, Stari Žednik, Čantavir, Bajmok, Novi Žednik, Aleksandrovo, Kelebija, Hajdukovo). U nekima od ovih naselja naše apoteke su jedine apoteke, što znači da jedino one obezbeđuju lokalnom stanovništvu ostvarivanje prava podizanja lekova na recept, kao i zadovoljavanje ostalih potreba za lekovima, suplementima i medicinskim sredstvima. Bez obzira na to što neke od njih nemaju zadovoljavajući komercijalni učinak, menadžment „Apoteke Subotica” već godinama omogućava uslove za opstanak ovih apoteka, sa željom da korisnici naših usluga i u ovim sredinama dobiju stručnu farmaceutsku uslugu i savet, a da za to ne moraju prelaziti desetine i više kilometara do prve apoteke.

  Može li se očekivati otvaranje novih ogranaka „Apoteke”?

  — Otvaranje novih ogranaka u narednom periodu, kada još uvek nemate zakonski definisanu mrežu apoteka, što je od presudnog značaja za opstanak i rentabilnost postojećih ogranaka je priznaćete, ogroman rizik. Ovih dana ste svedoci sa kakvim se sve problemima suočava državni apotekarski sektor u zemlji. S jedne strane imamo blokadu određenog broja ustanova, a sa druge strane sve veći broj ustanova koje imaju finansijskih poteškoća u poslovanju.

  Šta se od strane vaše farmaceutske ustanove od početka godine, nudi novo građanima?

  — Već dugi niz godina prepoznatljivi smo kao aktivna farmaceutska ustanova u zajednici i lider u unapređenju farmaceutske struke u zemlji. U prethodnom periodu „Apoteka Subotica” uvela je nekoliko jedinstvenih usluga u apotekarskom sektoru u Srbiji, od kojih se posebno ističe provera interakcija za lekove koji se izdaju na lekarski recept, kao i za lekove koji imaju režim izdavanja bez lekarskog recepta i to u osam najfrekventnijih apoteka, usluga koju nameravamo da proširimo i u ovoj godini.

  Promocija zdravlja koju sprovodite od 2000. godine sa partnerima na nivou Grada nastavlja se i ove godine.

  — „Apoteka Subotica” je odavno uvidela značaj promocije zdravlja i rada na podizanju svesti u lokalnoj zajednici i jedna je od retkih ustanova koja ove aktivnosti radi godinama, u kontinuitetu, profesionalno i u partnerstvu są ustanovama i organizacijama na nivou grada. Delovanje se zasniva na direktnom kontaktu są sugrađanima, pružanju kvalitetne farmaceutske usluge u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti i radu na podizanju svesti kada je u pitanju zdravlje korisnika naših usluga. Pošto smo apoteka sa izuzetno dugom tradicijom, u radu na promociji zdravlja, sve više se usmeravamo na medije i društvene mreže i nalazi nove načine da dopre do svakog korisnika.

  Vaša ustanova je već akreditovana, čime se malo koja apoteka može pohvaliti.

  — Ono sa čime se malo koja apoteka može pohvaliti i što daje fundament i sitematičnost svemu što radi „Apoteka Subotica” je uvođenje standarda menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 još 2008. godine i konstantna resertifikacija sve do danas. 2012. godine dobijena je akreditacija na maksimalnih 7 godina od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Na ovaj način omogućili smo da svi procesi iz oblasti apotekarske delatnosti, opštih poslova i poslova podrške budu definisani procedurama, što za našeg korisnika znači da može biti siguran da će u svakoj našoj apoteci dobiti uslugu uvek istog kvaliteta. Svake godine se od strane eksternih ocenjivača prati napredak ustanove, unapređivanje postojećih procesa i razvoj novih procedura, pa tako ove godine upravo sada u februaru očekujemo novu proveru, od koje očekujemo da da još jednu pozitivnu ocenu našem radu i izuzetno velikom zalaganju svih zaposlenih.

  Kakva je vaša ocena pozicije „Apoteke Subotica” u ovoj godini i koji su predstojeći veći poslovi ?

  — Ove godine očekujemo izmene seta zakona koji se odnose na apotekarsku delatnost, kao i donošenje Zakona o apotekarskoj delatnosti od kojeg se očekuje da u potpunosti uredi apotekarski sektor. U poslednjih nekoliko godina državne apoteke u Srbiji suočavaju se sa brojnim profesionalnim izazovima i zahtevima, pri čemu se na žalost, nisu sve podjednako dobro izborile da zadrže status koji su imale i koji im zapravo pripada. Uspešno poslovanje i konkurentnost na tržištu stavlja „Apoteku Subotica” u red onih državnih apoteka koje su uspele da opstanu i da svojim korisnicima obezbede dobru i konstantnu snabdevenost, kao i da unaprede pruženu farmaceutsku uslugu. Uslovi za poboljšanje statusa i pozitivno poslovanje državnih apoteka može se očekivati kada se Zakonom o apotekartskoj delatnosti uredi mreža apoteka, uvede jedinstvena cena leka, poveća postojeća marža od 12% za lekove i javne nabavke ne budu zakonska obaveza samo državnom sektoru.

  Šta je misija jedne uspešne akreditovane apotekarske ustanove?

  — To je svakako pružanje farmaceutske usluge visokog standarda u skladu sa smernicama dobre apotekarske prakse i zahtevima korisnika, kao i aktivan doprinos zaštiti zdravlja stanovništva. Prevencija bolesti, promocija zdravog načina života, ispunjavanje ciljeva svojih zaposlenih i osnivača, kao i biti siguran i pouzdan partner u svemu.

  Moderne usluge - trend „Apoteke”

  Usluga besplatne analize telesnog sastava pomoću Tanita vage u Ogranku 2 (Trg Jakaba i Komora 4, kod Sinagoge) je poslednja usluga koju je uvela „Apoteka Subotica” krajem prošle godine. Korisnici su više nego zadovoljni, jer ta analiza odnosno merenje, značajno doprinose otkrivanju faktora rizika, odnosno prevencije za neke hronične bolesti. Takođe, moderan, interaktivni sajt uz mnoštvo korisnih i aktuelnih informacija i vesti koje se gotovo svakodnevno smenjuju, online servis „Pitajte našeg farmaceuta” omogućava građanima da u roku od 24 časa dobiju odgovor na svako pitanje, a dostupno je i nagrađivanje korisnika putem „Kartice poverenja”, tvrde u „ Apoteci Subotica ”.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja