Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 17.07.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Sve overe dokumenata od 1.marta ove godine u nadležnosti su javnih beležnika
  Svi na overu kod notara
  03.03.2017.

  Od srede 1. marta, građani Srbije svoja dokumenta neće više moći da overavaju u opštini ili sudu, već isključivo kod javnog beležnika, izuzev u opštinama u kojima notari ne postoje. U Srbiji trenutno radi 152 javna beležnika, od kojih i troje u Subotici.

  O kojim dokumentima je reč, koji iz nadležnosti opština i sudova prelaze isključivo u nadležnosti javnih beležnika, pitamo Nikolu Milišića, subotičkog notara.

  5052_1.jpg

  - To se najčešće odnosi na overu potpisa na ispravi ili fotokopije isprave, - kaže Milišić. Te isprave mogu biti različite ali se u dosadašnjoj javnobeležničkoj praksi pokazalo da se najčešće overavaju potpisi na ugovoru o prometu vozila, punomoćja za upravljanjem motornim vozilom. Tu su i overe dokumenata za upis u škole ili fakultete, overe saglasnosti roditelja za izvođenje deteta iz zemlje, overe punomoćja, ugovora o zakupu, overe prepisa diploma i raznih drugih dokumenata“.

  U subotičkim javnobeležničkim kancelarijama ističu da će cene overe dokumenata za građane biti znatno niže u odnosu na cene koje su primenjivane u lokalnim samoupravama, ali i više nego u sudovima. U lokalnoj samoupravi u Subotici, naprimer overa potpisa koštala je 690 dinara, dok ovu uslugu notari naplaćuju 360 dinara sa PDV. Ista usluga u sudu koštala je oko 160 dinara.

  5052_2.jpg- Naknade koje korisnici za usluge plaćaju kod notara propisane su javnobeležničkom tarifom, - kaže Nikola Mališić. Dakle, cena overe potpisa je 360 dinara ako potpis overava fizčko lice a za overu potpisa zastupnika pravnog lica ta cena je 1.260 dinara. Overa kopije, ako isprava ima jednu stranu iznosi 540 a za svaku narednu stranu 360 dinara. Strana overe prepisa košta 270 dinara, a izlazak notara na teren (naprimer u bolnicu ili zatvor) 2.700 dinara.

  Kada su u pitanju overe potpisa za podršku predsedničkim kandidatima na predstojećim izborima Komora javnih beležnika donela je odluku da notari za ovu overu moraju da rade prekovremeno, kao i subotom i nedeljom, do okončanja ovog posla. Za overu potpisa podrške predsedničkom kandidatu, biće ovlašćeni i pomoćnici javnog beležnika kao i pripravnici koji rade u kancelarijama notara.

  U Subotici rade tri kancelarija javnih beležnika i Nikolu Mališića, pitamo: hoće li notari moći obaviti sve ove poslove?

  - Javni beležnici su i do sada obavljali znatan deo poslova overe potpisa i dokumenata i dosada nije bilo gužvi. Siguran sam da će zaposleni, kojih ima više u kancelerijama javnih beležnika bez problema obavljati ove poslove i građani neće čekati u redovima ispred javnobeležničkih kancelarija - kaže Nikola Mališić, notar.

  Kancelarije

  U Subotici rade tri kancelarije javnih beležnika u kojima je zaposleno desetak pravnika.

  Kancelarija javnog beležnika Nikole Mališića nalazi se u Štrosmajerovoj ulici br. 8. a kancelarije beležnika Jasmine Filipović Uzelac i Josipa Tonkovića u ulici Maksima Gorkog br. 8.

  S.N.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja