Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 17.07.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  TASCO (Resurni centar građanskih inicijativa) i LDA - predstavili akcioni plan
  Partnerstvo za otvorenu upravu
  02.04.2017.

  TACSO Resursni centar građanskih inicijativa, u saradnji sa Centrom lokalne demokratije - LDA Subotica, organizovali su prezentaciju akcionog plana realizacije inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za prethodnu i ovu godinu, a cilj je veća saradnja sa civilnim društvom i unapređenje izrade propisa!

  5172_1.jpg
  Ušumović Davčik, Parać Damjanović, Bojana Selakov i Dragana Brajović
  - Unapređenje saradnje sa civilnim društvom

  Akcioni plan je prezentovan 27. marta, u Gradskoj kući, a predviđa unapređenje saradnje lokalnih samouprava i civilnih organizacija. Prezentaciju je organizovao Resursni centar građanskih inicijativa, u saradnji sa Centrom lokalne demokratije Subotica.

  Pozvane su organizacija civilnog društva, organa jedinica lokalne samoupraveiz Subotice, Sombora, Apatina, Sente, Kikinde, Kanjiže, Bačke Topole i Novog Kneževca na informativni sastanak, posvećen predstavljanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Srbiji za prethodnu i 2017. godinu.

  —Upoznavanje za temama i obavezama iz AP od suštinske je važnosti za omogućavanje aktivnijeg učešća OCD u zagovaračkim aktivnostima usmerenim ka Vladinim institucijama na nacionalnom ali i na lokalnom nivou, rečeno je na skupu.

  Razmatrana je mogućnost za formiranje neformalnih koalicija za OGP na lokalnom nivou.

  —Ove koalicije bi u budućnosti bile dodatno osnažene za praćenje sprovođenjaAP i poštovanje principa POU. Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership - predstavlja međunarodnu inicijativu, čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta,transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD), osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijegrada javne vlasti.  Kao učesnica u navedenoj globalnoj inicijativi, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana, pojašnjeni su segmenti i ciljevi Akcionog plana.  Proces pripreme Akcionog plana zvanično je započeo u januaru 2016. godine, osnivanjem Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017.  godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

  Tom prilikom učinjen je i prvi korak u cilju unapređenja saradnje sa civilnim društvom, tako što su predstavnici civilnog društva pozvani da učestvuju u njenom radu, kao ravnopravni članovi.

  Nakon širokog konsultativnog procesa u fazi njegove pripreme, u koji je bio uključen veliki broj predstavnika OCD i JLS iz cele Srbije, akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu usvojen je u novembru 2016. godine.  Uvodno obraćanje i predstavljanje programa u ime grada Subotice iznela je Marija Ušumović Davčik, načelnica gradske uprave, dok je Dragana Brajović, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave govorila o unapređenju proaktivne transparentnosti, a obratile su se i Bojana Selaković, iz Građanske inicijative i Stanka Parać Damjanović iz Centra lokalne demokratije.

  Inicijativa je podržana od strane 75 zemalja, sa ciljem poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, što zemlje ostvaruju kroz donošenje akcionih planova. Srbija je globalnom Partnerstvu pristupila pre pet godina, te je ovo drugi po redu akcioni plan koji je donet u Srbiji..

  5172_2.jpg
  Marija Davčik Ušumović - Brža izrada propisa

  - Akcioni plan sadrži određeni broj mera i aktivnosti koje ukoliko se ispune mogu značajno da unaprede saradnju civilnog društva i lokalne samouprave.  To se pre svega, odnosi na transparentnost rada lokalnih samouprava, aktivnosti koje se odnose na pristup informacijama od javnog značaja a postoje i mere koje se odnose na učešće javnosti - istakla je Bojana Selaković, v.d. direktora Građanskih inicijativa.

  Akcioni plan predviđa da lokalne samouprave u sistematizaciji imaju radno mesto-službenika za saradnju sa civilnim organizacijama.

  Dragana Brajović, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, istakla je da u skladu sa ovom inicijativom u model radnih mesta su uključili opis radnog mesta, za službenike u lokalnoj samoupravi za saradnju sa organizacijama civilnog društva.

  —Sve opštine koje budu bile u mogućnosti, osim onih vrlo malih sa troje, četvoro zaposlenih, dobile su opis posla i radnog mesta osobe koja bi bila zadužena za saradnju sa civilnim društvom, što je veliki napredak. Takvo radno mesto u opštinama, značajno bi unapredilo saradnja sa civilnim društvom, posebno oko izrade propisa, istakla je Brajović.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja