Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 16.07.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Grad između zime i proleća
  Posle zimske službe – prolećna akcija!
  06.04.2017.

  Završetak dežurstva u okviru zimske službe nakon 15. marta za „Čistoću i zelenilo“ značio je prelazak na niz aktivnosti kao što su prolećna akcija čišćenja i uređenja grada, podela novog kontigenta tipskih kanti za smeće, intenzivnije održavanje higijene ulica i poslove oko održavanja zelenila. U azilu za mačke i pse okončana je druga faza radova i očekuje se tehnički prijem

  5189_1.jpg
  Orezivanje celtisa u toku je i na
  Somborskom putu

  Na smeni zime i proleća, u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“, podvukli su crtu ispod aktivnosti koje su obavljane po ugovoru sa Javnim preduzećem upravljanje putevima od početka godine do završetka dežurstva zimske službe i zaključili da je u tom periodu, pored akcija koje su sprovođene i pored relativno manjeg obima padavina najznačanije bilo u uslovima niskih temperatura održavati mehanizaciju spremnom za delovanje.

  „Imali smo sedam akcija kada je reč o čišćenju i posipanju kolovoza, biciklističkih staza i trotoara i 18 intervencija na održavanju nadputnjaka. Po nalogu Javnog preduzeća za puteve utrošeno je 380 tona soli i 719 tona abrazivnih sredstava. Na terenu smo imali 18 vozila, od otvorenih kamiona sa soljačima, traktora sa guračima pa do malih multifunkcionalnih mašina i temperature koje su gotovo mesec dana bile ispod nule zahtevale su da im se svakodnevno posveti pažnja kako bi u slučaju potrebe mogle istog trenutka da se koriste“, kaže Slobodan Milošev, direktor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“.

  Uporedo sa tim u ovom periodu deljene su tipske kante za smeće u mesnim zajednicama Palić, Dudova šuma i Zorka a na teritoriji Mesne zajednice Zorka uvedene su nove tri ulice u režim redovnog održavanja kada je reč o odnošenju smeća.

  „U 2016. godini nabavljeno je 6000 tipskih kanti a u ovoj se planira još 4000. Na Paliću ih je sada dobilo 1750 domaćinstava, u Dudovoj šumi 1449 a u mesnoj zajednici Zorka 1313. Na Paliću i u Zorki ostavili smo još po 150 a u Dudovoj šumi 100 kanti, za slučaj da se jave oni građani koji se u vreme podele nisu zatekli kod kuće. U ovoj godini ostaje nam još obaveza da Mali Radanovac snabdemo sa 1600 kanti. Istovremeno, na teritoriji Zorke u režim redovnog odnošenja kućnog smeća uvrstili smo ulice 9. i 10. Novu i Ulicu Malina, u kojima su do sada bili postavljani kontejneri od pet kubnih metara a najveći problem za nas su putevi sa ogromnim rupama, zbog čega može da dođe do oštećenja naših vozila, pa nastojimo da u dogovoru sa Javnim preduzećem za upravljanje putevima nađemo rešenje da nam pristup na takvim terenima bude lakši“, kaže Slobodan Milošev.

  Počela prolećna akcija

  5189_2.jpg
  Nove kante su podeljene na Paliću, u Dudovoj
  šumi i mesnoj zajednici Zorka

  Radna jedinica higijene grada, pored redovnog programa čišćenja, angažovana je i na uklanjanju manjih divljih deponija po nalozima inspekcijskih službi i u proteklih mesec dana 36 puta je intervenisala. Takvih deponija bilo je, pored ostalih, u gradu u Apatinskoj i u Frankopanskoj ulici, dok su veća smetišta u prošloj godini sanirana u Novom Žedniku, Bikovu i u Tavankutu. Što se tiče same higijene grada, zamenjeno je 120 kontejnera zapremine jednog kubnog metra novim, a 40 u mesnim zajednicama. Pre nekoliko dana počelo je i redovno pranje ulica po programu za uži i širi centar grada, kao i lopatanje ivičnjaka na glavnim saobraćajnicama – duž Segedinskog puta, u ulici Braće Radić i na Aleji Maršala Tita.

  „Od 20. marta startovala je i redovna prolećna akcija čišćenja i uređenja grada u svim gradskim i vangradskim mesnim zajednicama i ona će trajati do 10.juna. Već na početku, u samo nekoliko naselja imali smo odnetih 111 kontejnera od po pet kubnih metara smeća, uglavnom kućnog, što pokazuje da njihovi stanovnici izbegavaju da kupuju takozvane „žute vreće“. Tako smo u Čantaviru imali 24 puna kontejnera, u Bačkom Dušanovu i Višnjevcu 31, u Đurđinu 24, Starom Žedniku 18 i u Novom Žedniku 14 iznetih posuda“, objašnjava direktor „Čistoće i zelenila“. Neplanirano velike količine kućnog smeća u naseljima, iako se računalo tokom akcije pre svega na kabasti otpad, ukazuju da rešavanje pitanja odnošenja smeća iz domaćinstava treba da usledi po završetku izgradnje Regionalne deponije između Bikova i Oroma.

  „Imamo primedbe građana da bi akciju trebalo organizovati češće u toku godine, ne samo na proleće i jesen, ali radimo onoliko koliko nam budžet dozvoljava, iako bi i sami voleli da takvu aktivnost u budućnosti pojačamo“, kaže direktor „Čistoće i zelenila“.

  Po programu održavanja zelenila, završeno je prolećno grabljanje i čišćenje travnatih površina u većini naselja a od 26. marta počelo je i prvo košenje u centru grada. U toku je orezivanje stabala ispod električnih vodova i isključenja struje zbog ovih poslova najavljuju se građanima. Ulice su Zagrebačka, Preradovićeva, Dinka Zlatarića, Bajski put, Prvomajska, Šantićeva i Marije Kiri, a veći zahvati, kao što su na Segedinskom putu, zahtevaju pomoć saobraćajne policije u regulaciji saobraćaja. U toku je i sukcesivno orezivanje celtisa (gelegunja) na Somborskom putu, dok Radna jednica Zelenilo po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove grada na Aleji Maršala Tita nastavlja zamenu propalih i osušenih platana sađenjem bresta.

  Prihvatilište spremno

  5189_3.jpg
  Slobodan Milošev, direktor
  Javnog komunalnog preduzeća
  „Čistoća i zelenilo“

  U azilu za pse i mačke u Ganjo šoru okončana je druga faza radova i u toku su pripreme da se obavi tehnički prijem objekta i nakon toga preda zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

  „Kao što smo najavili u ovoj fazi se završava takozvani „mačkarnik“, odnosno „boksovi za mačke“, zatim deo za izolaciju bolesnih pasa i mačaka, objekti za njihovo kupanje, deo za pripremu hrane, a takođe i prostor za trening pasa, odnosno njihovo istrčavanje. To spada u aktivnosti na socijalizaciji pasa radi njihove pripreme za udomljavanje, što nam je prevashodni cilj da psi budu spremni, da budu zdravi, vakcinisani, čipovani i obučeni, kako bi prihvatili nove vlasnike. To je veoma značajno za funkcionisanje azila da što veći broj životinja bude udomljen kako bi raspoložive kapacitete iskoristili na najbolji mogući način, osim toga da se sterilizacijom smanji populacija pasa na ulicama, jer inače nam za njihov smeštaj ne bi bilo dovoljno ni deset puta više prostora“, kaže Slobodan Milošev.

  Trenutni kapaciteti prihvatilišta su 72 boksa u nečistom i 96 u čistom delu, 14 kaveza za karantin mačaka i zatvoreni objekat za 45 do 50 mačaka. Osim toga, uređeno je i 1200 kvadratnih metara prostora za istrčavanje i socijalizaciju pasa. U azilu sada boravi 200 pasa, od toga 150 u čistom delu i 50 u karantinu a nastavlja se i akcija njihovog udomljavanja. U ovom mesecu nove gazde dobilo je šest pasa, a najavljeno je prihvatanje još četiri. U proseku, u toku godine udomi se između 45 i 50 četvoronožnih ljubimaca“.

  Prolećna akcija

  Tradicionalna akcija odvoženja kabastog otpada po gradskim i vangradskim mesnim zajednicama počela je u Čantaviru i do sada je sprovedena još i u Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Đurđinu i Starom i Novom Žedniku i na Kelebiji 29. i 30. marta. Danas, 31. marta, u toku je u Ljutovu i u naselju Mišićevo, gde traje jedan dan. U Ljutovu, lokacije na kojima su kontejneri su kod odbojkaškog igrališta, kod autobuskog stajališta – na izlazu, i u Maloj Baji kod autobuske stanice na Ljutovačkom putu. U Mišićevu, građani kabasti otpad mogu da odlože kod Doma mesne zajednice, u Sarajevskoj ulici i na sredini Karlovačke ulice.

  Od ponedeljka do petka, u akciju će biti uključeni Šupljak, Hajdukovo i Mala Bosna. U Šupljaku 3. i 4. aprila kontejneri će se nalaziti kod groblja, kod Doma i kod Šamuke. Lokacije u hajdukovu 5. i 6. aprila biće Prvomajska ulica, ugao Cankareve i Sarajevske, Omladinska, Stipić šor preko pruge, ugao Željezničke i Omladinske preko pruge, i Nosa kod prodavnice i kod mosta. U mesnoj zajednici Mala Bosna u petak, 7. aprila, prikupljanje otpada u kontejnere biće u Subotičkoj ulici, kod broja 12 i 65, kod stadiona, preko puta hangara, na sredini ulice Vladimira Nazora, u centru Kucure i kod otkupne stanice u Kaponji.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja