Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Kako, kada i gde prijaviti imovinu za oporezivanje
  24.01.2014.

  Gradski poreznici u ponedeljak, 27. januara kreću u susret građanima-poreskim obveznicima da bi olakšali i ubrzali podnošenje poreskih prijava na osnovu kojih će se razrezivati porez na imovinu od ove godine.

  Paket zakona koji je usvojen prošle godine počinje da se primenjuje od 1. januara ove godine i po sili zakona Skupština grada je u novembr donela je Odluku o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu odnosno nepokretnosti u vlasništvu obveznika koji ne vode poslovne knjige, a koje se nalaze na teritoriji grada Subotice.

  520_1.jpg 

   Vlasnici nekretnina su dužni da podnesu poresku prijavu ukoliko svoju imovinu ne vode u poslovnim knjigama, a u toj kategoriji je ogromna većina.

  Rok

  Obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, dužni su da od 1. januara 2014. godine do 31. marta 2014. godine, podnesu poreske prijave za svu imovinu (nepokretnosti) na teritoriji grada Subotice, što uključuje i imovinu za koju poreska prijava nije podneta i imovinu za koju je podneta poreska prijava do 31. decembra 2013. godine.

  Šta se oporezuje?

  Nepokretnosti na koje se plaća porez na imovinu razvrstane su na sedam grupa:

  1)     građevinsko zemljište ;

  2)     poljoprivredno zemljište;

  3)     šumsko zemljište;

  4)     stanovi;

  5)     kuće za stanovanje;

  6)     poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti;

  7)     garaže i garažna mesta.

  Ko podnosi prijavu?

  Građani Subotice dužni su da u navedenom periodu podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti, ako su:

  -         vlasnici neke od nepokretnosti iz sedam navedenih kategorija (za zemljište površine preko 10 ari);

  -        zakupci  stana  ili  stambene  zgrade,  u  skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

  -         korisnici zemljišta preko 10 ari;

  -         držaoci nepokretnosti kojoj nije poznat ili nije određen vlasnik;

  -         držaoci nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

  -         držaoci  i korisnici nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu;

  Kada nastaje poreska obaveza?

  Poreska obaveza nastaje najranije: danom sticanja prava (kupovina, nasleđe, poklon, ugovor o zakupu stana ili stambene zgrade...) danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

  (Ne)legalno

  Poreska obaveza nastaje bez obzira da li je nepokretnost upisana u zemljišne ili druge javne knjige, odnosno da li je lkegalizovana ili nije.

  Za svaku nepokretnost podnosi se poreska prijava posebno; što znači da će poreski obveznik podneti onoliko poreskih prijava koliko ima nepokretnosti.

  Dokumentacija
  Prilikom podnošenja poreskih prijava, obveznici poreza na imovinu, treba da ponesu sa sobom dokument o sticanju prava na nepokretnostima (npr. kupoprodajni ugovor,  rešenje o nasleđivanju, ugovor o poklonu, ugovor o zameni, ugovor o zakupu stana ili stambene zgrade, projekat za izgradnju, upotrebnu dozvolu, list nepokretnosti iz Katastra nepokretnosti i sl.) i ličnu kartu.

  Posledice

  Obveznik koji ne podnese poresku prijavu u skladu sa Odlukom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

  Gde ?

  Poreske prijave se podnose u Gradskoj kući, na prvom spratu u kancelariji broj 138 i 137, na adresi Subotica, Trg Slobode 1. svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30 časova, na propisanom obrascu PPI-2.

  Građanima u pohode

  Od 27. januara do 21. marta radnici Službe lokalne poreske administracije će u prostorijama mesnih zajednica ili kancelarija, vršiti prikupljanje poreskih prijava, raspored po masnim zajednicama ili po mesnim kancelarijama se nalazi na sajtu grada Subotice, kao i obrazac poreske prijave PPI-1 i uputstvo za popunjavanje prijave.

  Posledice

  Obveznik koji ne podnese poresku prijavu u skladu sa Odlukom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

  Raspored

  Lokalna poreska administracija je napravila plan po kojem će službenici dežurati  na twerenu u mesnim zajednicama ili mesnim kancelarijama  da bi na licu mesta primali poreske prijave. Subotičke novine daju raspored po kojem će na terenu biti moguće  podnošenje poreskih prijava.  Preski službenici će dežurati od 8 do 15 sata  u sedećim naseljima:

  Čantavir                       Maršala Tita 38                        27. do 31. januara

  Tavankut                      Jovana Mikića 1                       27. do 31. januara

  Bajmok                        Trg M.Tita 1                             27. do 31. januara

  Ljutovo                        Slobodana P. Selje                   27. i 28. januara

  Mala Bosna                  Subotička 2                              27. i 28. januara

  Višnjevac                     M.Oreškovića 20                     27. i 28. januara

  Stari Žednik                  Trg Slobode 4                          28. i 29. januara

  Mišićevo                      V. Ćetkovića 23                       29.januara

  Đurđin                          B.Kidriča 7A                            29. i 30. januara

  Bačko Dušanovo          I.L.Ribara 48                            29. i 30. januara

  Novi Žednik                 I.Lubarde 4                              30. i 31. januara          

  Ovo su termini za prvu seriju izlazaka u januaru, a u februaru i martu  predviđemo je takođe dežurstvo poreznmika na terenu a raspored će građanima blagovremeno biti dostupan.  

   

  Od 27. oo 31. januara:

  1. Bajmok
  2. Čantavir
  3. Tavankut

   

  27. i 28. januara:

        1. Mala Bosna

        2. Višnjevac

        3. Ljutovo

   

  29. i 30. januara:

         1. Đurđin

         2. Bačko Dušanovo

  30. i 31. januar: Novi Žednik

  28. i 29. januar: Stari Žednik

  29. januar: Mišićevo

   MESNA ZAJEDNICA

  PERIOD

  BAJMOK

  27. – 31. januar

  ČANTAVIR

  27. – 31. januar

  TAVANKUT

  27. – 31. januar

  MALA BOSNA

  27. i 28. januar

  VIŠNJEVAC

  27. i 28. januar

  LJUTOVO

  27. i 28. januar

  ĐURĐIN

  29. i 30. januar

  BAČKO DUŠANOVO

  29. i 30. januar

  NOVI ŽEDNIK

  30. i 31. januar

  STARI ŽEDNIK

  28. i 29. januar

  MIŠIĆEVO

  29. januar

               

   

   

   

   

   

   


  Ljubiša Stepanović

   

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja