Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Socijala
  Raste broj krivičnih dela maloletnika, tvrde u subotičkom Centru za socijalni rad
  Učestali i - recidivi
  25.05.2017.

  Poremećaji ponašanja koji dovode do sukoba sa zakonom kod dece i mladih je u porastu, kako u smislu broja incidenata i prestupa, tako i u smislu njihove težine i stope recidivizma. Najopštija društvena uloga socijalne zaštite jeste bavljenje zaštitom interesa dece i maloletnika, tvrde u subotičkom Centru za socijalni rad.

  5382_1.jpg
  Vesna Margaretić

  Služba za zaštitu dece i mladih subotičkog Centra za socijalni rad beleži porast broja krivičnih dela maloletnika koji su krivično odgovorni, a statistike pokazuju da je samo od početka ove godine do kraja aprila, počinjeno 11. krivičnih dela.

  Prestupi maloletnika - odgovornost su svih

  Uloga i ciljevi socijalne zaštite i socijalnog rada u društvenom reagovanju na krivična dela maloletnika, kako objašnjavaju u subotičkom Centru za socijalni rad, regulisane su zakonskim okvirima, unutar kojih ove oblasti, imaju svoje metodološke i konceptualne predpostavke.

  Teške posledice prestupničkog ponašanja dece i maloletnika uslovile su i visoka društvena očekivanja a samim tim i veliku društvenu odgovornost od stručnih radnika u društvenim institucijama, tvrde socijalni radnici koji se bave tom metodologijom.

  - Uloga Centra za socijalni rad u funkciji organa starateljstva, u krivično-pravnom tretmanu dece i omladine se ispoljava kroz isključivu nadležnost organa starateljstva (starateljska zaštita), nadležnost za vreme krivičnog postupka prema maloletniku, nadležnost posle donošenja sudske odluke i toku izvršenja vaspitnih mera, nadležnost organa starateljstva u toku naknadnog staranja posle izvršenja zavodskih vaspitnih mera i kazne maloletničkog zatvora. Isključiva nadležnost organa starateljstva odnosi se na decu do 14 godina izvršioce krivičnih dela, maloletne izvršioce krivičnih dela prema kojima nije pokrenut krivični postupak, maloletne učinioce krivičnih dela prema kojima je obustavljen krivični postupak, decu i maloletnike sa poremećajima u ponašanju koji nisu vršili krivična dela. Uloge organa starateljstva u prevenciji maloletničkog prestupništva vezane su i za porodično- pravnu zaštitu. To se posebno odnosi na populaciju dece izvršilaca krivičnih dela (tzv. „krivično neodgovornih") gde organ starateljstva ima isključivu nadležnost za primenu porodično pravnih oblika zaštite, osim u slučaju lišenja roditeljskog prava - pojašnjava Vesna Margaretić, dip. socijani radnik i rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih u Centru za socijalni rad Subotica.

  Oblici porodično pravnih mera - različiti

  Oblici porodično-pravnih mera koje se mogu primeniti u odnosu na decu izvršioce krivičnih dela i njihove porodice (roditelje), jesu nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, hraniteljstvo i starateljstvo nad detetom. Nadležnost za vreme krivičnog postupka prema maloletnicima se ogleda kroz procesni položaj organa starateljstva koji je određen odredbama koje ustanovljavaju dužnost javnog tužioca za maloletnike da o svakom pokretanju postupka obavesti organ starateljstva i pravom organa starateljstva da se upoznaje s tokom postupka, u toku postupka stavlja predloge i u kazuje na činjenice i dokaze od važnosti za donošenje pravosnažne odluke.

  5382_2.jpg- Organ starateljstva utiče na izbor sredstava i mera zaštite, odnosno u krivično-pravnom smislu utiče na izbor sankcija na taj način, što podrobnim ispitivanjem ličnosti maloletnika i utvrđivanjem socijalno-psihičke i emocionalne zrelosti, uslova života i odnosa u porodici i uzroka prestupničkog ponašanja, predlaže sudu odgovarajuće vidove zaštite ili sankcija prema specifičnostima svakog konkretnog slučaja. Ovi predlozi i zaključci stručnih radnika organa starateljstva uključuju i inicijativu za primenu načela celishodnosti, koje predstavlja posebno značajan socijalno-pravni princip, koji sudovi odnosno veća za maloletnike, primenjuju u krivično- pravnom postupku prema maloletnicima starijim od 14 godina. Suština načela je, da se u svakom konkretnom slučaju odlučuje o tome da li će ili ne pokrenuti krivični postupak prema nekom maloletniku. Polazi se od opravdane i realne pretpostavke da pokretanje krivičnog postupka u nekim slučajevima nije adekvatno i da može više štetiti nego koristiti razvoju maloletnika - kaže Vesna Margaretić.

  U okviru posebnih ovlašćenja i nadležnosti, organ starateljstva može koristiti sve raspoložive sadržaje, oblike i mere socijalne zaštite u zaštiti maloletnih prestupnika i posebno mere opšte starateljske zaštite čiji je cilj da se zaštiti ličnost i interes maloletnika. Organ starateljstva je autonoman u izboru mera socijalne i starateljske zaštite čiji su sadržaji različiti.

  Centar za socijalni rad u funkciji organa starateljstva ima dvostruku ulogu- ulogu pomoćnog organa kome sud nalaže ili poverava vršenje određenih poslova i ulogu organa koji ima i samostalnu nadležnost u toku trajanja postupka prema maloletnicima, koji može uticati svojim odlukama na sam tok postupka, tvrde u Centru.

  Do kraja aprila, 11 krivičnih dela

  Statistika Službe za zaštitu dece i mladih u Centru za socijalni rad pokazuje, da su maloletnici koji su krivično odgovorni (iznad 14 godina), u 2015. toj godini u periodu od januara do aprila počinili 27.krivičnih dela, od čega 9. recidiva. Naredne, 2016. godine, u istom periodu, počinjeno je 11. krivičnih dela od strane maloletnika krivično odgovornih, od čega 6.krivičnih recidiva. Ove godine, do kraja aprila svih počinjenih 11 krivičnih dela maloletnika krivično odgovornih su povratnička, odnosno su - recidivi.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja