Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Mađarski nacionalni savet više ne može birati direktore škola
  30.01.2014.

  Dr Tamaš Korhec razočaran odlukom Ustavnog suda

  * Naročito smo razočarani izmenama u članu 12 Zakona o nacionalnim manjinama, kojim nam je garantovano pravo upravljanja u odnosu na obrazovne ustanove u kojima se nastava većinom odvija na mađarskom jeziku ili su od posebnog značaja za mađarsku zajednicu u Srbiju

  540_1.jpg

  Tamaš Korhec, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta, izjavio je da je Srbija napravila korak unazad u poštovanju manjinskih prava, nakon što je Ustavni sud u potpunosti ukinuo dva člana Zakona o nacionalnim savetima, a još osam delimično izmenio.

  On je na pres konferenciji izjavio da je razočaran što su ukinute neke od odredbi koje su garantovale stečena kolektivna prava mađarske nacionalne manjine, te da smatra da je protivustavno da se već stečena prava ukidaju.

  - Naročito smo razočarani izmenama u članu 12 Zakona o nacionalnim manjinama, kojim nam je garantovano pravo upravljanja u odnosu na obrazovne ustanove u kojima se nastava većinom odvija na mađarskom jeziku ili su od posebnog značaja za mađarsku zajednicu u Srbiju. Novim izmenama, mi više ne možemo uticati na izbor direktora i školskih odbora u ovim ustanovama – istakao je Korhec.

  On je izrazio ogorčenje i zbog činjenice da je u potpunosti ukinut član 24 pomenutnog zakona, vezan za prenos osnivačkih prava u institucijama iz oblasti kulture i informisanja.

  - Mi smo, kao Mađarski nacionalni savet, tokom prethodne tri godine, od usvajanja Zakona o nacionalnim savetima, mogli, po sili zakona, da preuzmemo osnivačka prava u institucijama i ustanovama od posebnog značaja za mađarsku nacionalnu zajednicu. Međutim, sada se ta prava mogu preneti samo sporazumno, ukoliko i druga strana da saglasnost. Bez obzira koliko se ja, kao profesor ustavnog prava, ne slažem sa ovim odlukama Ustavnog suda, kao predsednik Mađarskog nacionalnog saveta ću ih ispoštovati – naglasio je dr Tamaš Korhec.

  On je zaključio da ostale ukinute ili izmenjene odredbe neće previše uticati na rad Mađarskog nacionalnog saveta, jer većina njih do sada nije ni funkcionisala u praksi, a kao primer je naveo javne TV servise, RTV i RTS, koji ni do sada nisu poštovali ranijom verzijom Zakona o nacionalnim savetima stečena ovlašćenja MNS prema njima.

  Ovim povodom, Mađarski nacionalni savet izdao je i saopštenje u kome se, između ostalog navodi da u odluci Ustavnog suda ima i pozitivnih stvari.

  - Iako smo i u pravnom smislu zatečeni nekim delovima Odluke, ono što je svakako pozitivno je da je Ustavni sud nedovosmisleno potvrdio da nacionalne manjine imaju pravo da demokratski izaberu svoje nacionalne savete i da saveti mogu imati javna ovlašćenja, da mogu delimično ili u celosti da preuzmu osnivačka prava od Republike, Pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u oblasti kulture i obrazovanja, te da naše nadležnosti u oblasti kulture i službene upotrebe jezika su ostale nepromenjene. Izražavamo nadu da će zakonodavac kasirane odredbe zameniti odredbama koje će u skladu sa shvatanjem USS omogućiti ostvarivanje samouprave u svakoj oblasti, bez smanjivanja dostignutih standarda prava manjina u Srbiji – navodi se u pomenutom saopštenju.

  D. Šolaja


  Okončan trogodišnji postupak

  Odlukom Ustavnog suda Srbije okončan je trogodišnji postupak ocene ustavnosti Zakona o nacionalnim savetima. Iako ove izmene još uvek nisu objavljene u Službenom glasniku, Korhec ističe da je reč o formalnosti.

  - Iako smo zatečeni nekim odlukama, ima i pozitivnih stvari, a to je da je Ustavni sud nedvosmisleno potvrdio da nacionalne manjine i dalje imaju pravo da demokratski izaberu svoje savete i da mogu i dalje imati javna ovlašćenja – naglasio je dr Tamaš Korhec.

  Bune se i Hrvati

  Odluka Ustavnog suda Srbije izazvala je negativne reakcije i u Hrvatskom nacionalnom veću. Predsednik Izvršnog odbora HNV, Darko Sarić Lukendić je naglasio da je Srbija ovim gestom nastavila praksu smanjivanja stečenih prava manjinskih zajednica, te je dodao da će HNV zatražiti podršku matične države Hrvatske.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja