Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Politika
  Redefinisanje vlasti u Subotici je politička realnost
  23.04.2014.

  Uskršnji Intervju Predsednik Skupštine Ilija Maravić

  Realno je očekivati da će potpisnici koalicionog Sporazuma sami uvideti neophodnost prilagođavanja tog Sporazuma sa političkom realnošću, na lokalnom i Republičkom nivou • Greške iz prethodnog perioda trebalo bi da otklonimo, da stvorimo ambijent poverenja • Cilj nam je da ne učestvujemo u vlasti zbog sledećih izbora, već da učešćem u njoj postavimo temelje za bolji život sledećih generacija • Promene u načinu rada Skupštine su moguće oko načina biranja kandidata za odbornike, ali o tome se može razgovarati tek ukoliko dođe do promene Zakona o lokalnim izborim, a koji je u proceduri • Prioritet za Subotičane je bolji život, stvaranje ambijenta za ekonomski i kulturni prosperitet, uz uvažavanje socijalne situacije u Gradu • Nova Vlada će sigurno uticati na rad lokalne vlasti u Subotici, u skladu sa programom budućeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića, sprovođenjem reformi. Alarmantan je podatak, da u javnim preduzećima imamo 40 posto više zaposlenih od potrebnog broja, imaju monopolski položaj, a posluju sa gubicima, kaže Ilija Maravić, predsednik Skupštine Grada.

  853_1.jpg

  Razgovor sa predsednikom Skupštine Ilijom Maravićem je njegovo imenovanje na tu funkciju, ali i najava mogućih, realnih promena u lokalnoj vlasti, utemeljena i na poruci da će redefinisana lokalna vlast stvoriti ambijent poverenja u gradu.

  Preuzimanjem funkcije predsednika Skupštine 21.  marta, efikasno ste prema ocenama svih stranačkih lidera, nastavili vođenje Skupštine, uprkos promenama i u odborničkim klupama, i prestanku rada nekih odborničkih grupa. Koliko je teško brinuti o dostojanstvu Skupštine, kontrolisati sve stranačke i odborničke „ispade“ tokom usvajanja odgovornih odluka za građane Subotice?

  — Namera mi je da funkciju predsednika Skupštine vršim u skladu sa poslovnikom, što znači u skladu sa Zakonom u interesu svih građana Subotice. U periodu od 07. juna 2012. godine, kada je konstituisana nova skupštinska većina i verifikovani mandati odbornika, posle izbora održanih u maju te godine, do danas odbornici su se uglavnom korektno ponašali, jer su replike u Parlamentu često i poželjne, a očekujem da će tako ostati i u narednom periodu.  Trudiću se da u atmosferi tolerancije i međusobnog poštovanja, sa što manje ličnih obraćanja, svi zajedno odgovorimo obavezama koje nam se u narednom periodu nameću kao Skupštini Grada.

  Smatrate li da su realne i neophodne još neke političke promene u Subotici, obzirom da ste izjavili nedavno, da je potrebno ponovo redefinisati odnose u vladajućoj koaliciji u Gradu, i o kakvim promenama je reč?

  — Realno je očekivati da će potpisnici koalicionog sporazuma sami uvideti neophodnost prilagođavanja tog Sporazuma sa političkom realnošću, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou. SNS u Subotici u interesu svih građana želi veću odgovornost, u cilju efikasnijeg sprovođenja reformi koje nas očekuju u narednom periodu.  Smatram da je to od opšteg interesa i svih u lokalnoj vlasti radi lakšeg, i efikasnijeg sprovođenja programa nove Vlade RS na čelu sa budućim predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem da se SNS i SVM kao stozeri vlasti u Subotici maksimalno opterete učešćem u vlasti.  Cilj nam je da ne učestvujemo u vlasti zbog sledećih izbora, već da našim učešćem u njoj postavimo temelje zarad sledećih generacija.

  Da li će novi sastav Vlade Srbije koju formira Vaš stranački lider Aleksandar Vučić, uticati i na menjanje političkih odnosa u Subotici, na bilo koji način?

  — Nova Vlada će sigurno uticati na rad lokalne vlasti u Subotici.  Nova vlast će, u skladu sa programom koji će nam predstaviti budući predsednik Vlade Aleksandar Vučić, donošenjem novih zakona, sprovođenjem suštinskih reformi na svim nivoima u praksi uticati na život svih građana u Srbiji, pa tako i u Subotici. Promene i reforme su preko potrebne gotovo u svim sferama društvenog života i rada. Alarmantan je podatak, da danas u javnim preduzećima imamo 40 posto više zaposlenih od potrebnog broja, da mnoga javna preduzeća čiji je osnivač država, odnosno Grad Subotica, posluju sa gubicima, pored monopolskog položaja koji imaju. Neophodno je smanjivati opterećenje u sferi malih i srednjih preduzeća, obezbediti upravo njima uslove za nova zapošljavanja i stvaranje novih vrednosti, uz istovremeno ukidanje privilegija onima koji ih uživaju. Suzbijanje sive ekonomije i crnog tržišta, smanjenje javne potrošnje, efikasno rešavanje privrednih sporova, jačanje poverenje u institucije, sve zajedno će doprineti stvaranju međunarodnog poverenja investitora i velikih kompanija da ulažu u našu zemlju, i u Suboticu, koja ima niz komparativnih prednosti koje moramo iskoristiti.

  Hoće li biti promena u načinu rada Skupštine, obzirom da su najavljene i ozbiljne reforme, pa bi skupštinske odluke trebalo da prate sve zakonske promene u državi?

  — Skupština kao najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti će uvek raditi u skladu sa Ustavom i Zakonom.  Promene su moguće u delu koji se odnosi na način biranja kandidata za odbornike u Skupštinu, ali o tome se može razgovarati tek ukoliko dođe do promene Zakona o lokalnim izborima koji je u proceduri.

  Na dnevnom redu 20.  Skupštine, danas, kada Subotičke novine već budu pred čitaocima, je i usvajanje izmena i dopuna Odluke o budžetu Grada za ovu godinu. Šta je uticalo na izmene Odluke o budžetu, koji su razlozi budžetskog rebalansa?

  — Budžet je donet u decembru 2013. godine, za kalendarsku 2014. godinu, obzirom da se ukazala potreba za usklađivanjem planiranih prihoda i primanja budžeta sa očekivanim iznosima pristupilo se donošenju Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2014. godinu. Razlozi za rebalans budžeta su prevashodno zasnovani na činjenici da su stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, umanjeni ustupljeni prihodi koji pripadaju lokalnoj samoupravi u ukupnom iznosu od 64 miliona dinara. Razlog je i obaveza korisnika, da usklade potrebe za budžetskim sredstvima, u skladu sa svojim planovima i programima.

  Kao funkcioner Srpske napredne stranke, koja je dobila najviše glasova u Srbiji i Subotici, da li očekujete da će iz republičkog budžeta stići više novca za kapitalne, nedovršene projekte u Subotici, i šta je prioritet za Subotičane, Pozorište, radna mesta ili neki drugi projekti i problemi?

  — Prioritet za Subotičane je bolji život, što podrazumeva stvaranje ambijenta za ekonomski i kulturni prosperitet, uz uvažavanje socijalne situacije koju danas imamo u Subotici.  Naš zadatak je da greške iz prethodnog perioda otklonimo, da stvorimo ambijent poverenja, da se odgovorno ponašamo prema sredstvima budžeta, da po mogućnosti otvorimo što više novih radnih mesta, da rešavamo probleme komunalne infrastrukture u gradu i okolini, da omogućimo svim građanima vodu za piće kao prioritet svih prioriteta.

  Kako ćete proslaviti Uskrs i kakvu poruku biste uputili građanima Subotice, pred predstojeće Uskršnje praznike?

  — Vaskrs ću proslaviti u krugu porodice, svim građanima koji slave Vaskrs ili Uskrs, želim da najveći hrišćanski praznik provedu u miru, dobrom zdravlju i sreći, uz uvažavanje duha tolerancije i negovanja različitosti.  Želim da svim građanima čestitam ovaj veliki praznik uz tradicionalni pozdrav: Hristos vaskrse! Sretan uskrs!

  N. Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja