Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 17.07.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije

  22.03.2014.

  Na javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo građevinarstva i urbanizma u februaru za sufinansiranje izrade urbanističkih planova, Zavod za urbanizam Grada lokalne samouprave konkurisao je sa Planom generalne regulacije za naselje Hajdukovo, čija izrada je u toku.  U utorak je ministar građevine u tehničkoj vladi Velimir Ilić potpisao ugovore sa predstavnicima 14 opština u Srbiji, među kojima je i Subotica, a koje su u budžetu za 2014. godinu obezbedile deo sopstvenih sredstava za izradu urbanističkog plana za koji konkurišu. ...  21.03.2014.

  Bajmok

  U Bajmoku je u toku sanacija kolovoza u nekoliko ulica, započeta na inicijativu Mesne zajednice prošle godine. Udubljenja i ispupčenja, sa ojačavanjem putne podloge, rade se na Kosovskom trgu i u ulicama Mažuranićevoj, Dubrovačkoj, Zmaj Jovinoj, Kralja Tomislava i delu 29. Novembra. Vrednost radova je 3 miliona dinara a izvođač preduzeće “Dubrava”. Od 1. aprila treba da počne sanacija i proširenje za jedan metar Njegoševe ulice sve do graničnog prelaza, a Bajmočani očekuju da Direkcija za izgradnju grada, koja finansira ove radove, raspiše javnu nabavku na osnovu koje će se u toku godine obaviti i sanacija udarnih rupa na putevima u naselju. ...  18.03.2014.

  Dervo Ahmetović, v.d. direktora „Subotičke toplane“

  U „Toplani“ je formirana komisija koja ispituje reklamacije građana na decembarske račune i uskoro će svi dobiti odgovore.  Režim grejanja od februara je prilagođen temperaturnim uslovima, tako da su i računi manji ...  13.03.2014.

  Računi u ovoj godini, izuzetno toploj, su drastično veći nego u prošloj, koja je bila daleko hladnija, i to nikakvom matematikom ne može da se objasni, osim da je u pitanju pljačka građana – kaže Aleksandar Petrov, koji je u januaru prošle godine dobio račun od 17.000 dinara, a u istom periodu ove godine čak za 7000 dinara veći

  Ni nakon niza peticija građana više gradskih mesnih zajednica, niti odluke gradske vlasti da se oformi komisija za preispitivanje ovosezonskih računa za daljinsko grejanje, ne jenjava nezadovoljstvo Subotičana koji tvrde da zima nikada nije bila toplija, a računi za grejanje, koje ispostavlja gradska „Toplana“, veći. ...  08.03.2014.

  Red vožnje

  Od ponedeljka je na snazi novi red vožnje Suboticatransa u kome ima manjih izmena. Na liniji Subotica-Đurđin polazak iz Đurđina pomera se sa 5 i 40 na pola šest, a polazak sa Čerepeša u šest sati pomera se na 5 i 50. Na istoj liniji autobus iz Subotice će umesto u 15 i 20 polaziti u pola četiri posle podne. Na liniji Subotica-Dušanovo autobus iz Subotice će umesto u 5 i 10 ići u 5 i 20. Polazak u 15 i 20 pomera se na pola četiri. Na gradskoj liniji 16 polazak iz Aleksandrova se sa 14 časova pomera na 14 i 5, kao i sa 15 sati na 15 i 15. Sa Teslinog naselja autobus će polaziti umesto u 15 časova, u 15 i 5 sati. ...  28.02.2014.

  Putevi

  U Direkciji za izgradnju grada danas će biti otvorene ponude koje su pristigle na osnovu raspisane javne nabavke za radove na tekućim popravkama, rekonstrukciji i održavanju kolovoza i biciklističkih staza za ovu godinu. Direkcija sada sačinjava spisak puteva i ulica na kojima je u ovoj godini najneophodnije izvršiti intervencije. Na razmatranju su i zahtevi za interventno nasipanje tucanikom većeg broja neasfaltiranih puteva, što je takođe deo programa za ovu godinu. ...  19.02.2014.

  Reklamacije

  Elektrodistribucija Subotica, nakon brojnih reklamacija potrošača na decembarske račune, proverava kako su čitači na terenu obavili posao, a istovremeno i ispravnost brojila. Iako je, prema rečima direktora Stevana Bakića bilo oko 540 pritužbi na ispostavljene obračune, do sada ni u jednom slučaju nije ustanovljena nepravilnost, tvrde u subotičkoj „Elektrovojvodini“. Provera se obavlja metodom slučajnog uzorka, što znači da ekipe Elektrodistribucije u određenom delu grada obilaze po nekoliko podnosilaca reklamacija i utvrđuju njihovu osnovanost. Kontrole će se nastaviti i narednih dana, sve do kraja ovog meseca. ...  11.02.2014.

  Vodovod

  U Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ u saradnji sa stručnjacima austrijske firme „IK Konzalting“ u toku je razmatranje projekata za izgradnju kapitalnih objekata vodosnabdevanja i odvođenja otpadne vode koja treba da počne ove godine, u cilju njihovog usaglašavanja sa evropskim standardima. „IK Konzalting“ iz Beča na tenderu je dobio posao nadzora nad sprovođenjem ove značajne investicije, a u toku februara očekuje se i raspisivanje javnih nabavki za izvođače radova, čiji se početak predviđa za juli ili avgust. Očekuje se takođe i potpisivanje ugovora o supsidijarnom zajmu između „Vodovoda“ i gradske uprave, nakon čega će sredstva kredita Evropske banke za obnovu i razvoj biti dostupna Javnom komunalnom preduzeću. ...  06.02.2014.

  Kako uštedeti na računu za grejanje „Toplane“ kada imate alokator, nije jednostavno odgovoriti. Identifikator potrošnje toplotne energije zahteva upućenost u to kako funkcioniše u pojedinim situacijama i kako ga treba podešavati, tako da je pitanje da li prosečan potrošač može da od njega ima koristi ...  05.02.2014.

  LEDENICE

  Iz Komunalne policije upozoravaju da su prema gradskoj Odluci o čišćenju i uklanjanju snega svi vlasnici objekata dužni ne samo da uklanjaju sneg i led sa prilaznih puteva, trotoara i staza koje koriste, nego i ledenice sa krovova zgrada i oluka koje predstavljaju opasnost za prolaznike i stanare. Nova odluka, koja je stupila na snagu prošlog decembra, obavezuje i kućne savete – skupštine stanara da se organizuju i uklone ledenice, a ukoliko to nisu u stanju, da angažuju vatrogasnu službu ili planinare da to učine za njih. Mandatne kazne propisane su za pravna lica i preduzetnike 10 hiljada a za odgovorno ili fizičko lice 2500 ...  04.02.2014.

  Na zahtev Ministarstva za energetiku, povodom primedbi većeg broja potrošača na decembarski obračun za utrošeni gas, u "Suboticagasu" su ispitali svih 110 pristiglih reklamacija i utvrdili da nije bilo propusta u izdavanju računa niti tehničkih grešaka koje bi dovele do neopravdano povećanih računa. Tehničke ekipe Javnog komunalnog preduzeća su na svaku pismenu žalbu izašle na teren i utvrdile stanje na merilu i o nalazima će izvestiti svakog od ovih potrošača ponaosob. Što se tiče 61 reklamacije na kvalitet gasa, "Suboticagas" se oslanja na izveštaje i kontrole laboratorije "Srbijagasa", a oni tvrde da je gas zadovoljavajućeg kvaliteta. ...  25.01.2014.

  Građani mesne zajednice „Dudova šuma” doneli su na sednici Skupštine MZ  koja je održana 21. januara, odluku da pokrenu inicijativu za prikupljanje potpisa za peticiju nezadovoljnih građana na visinu računa za utrošak toplotne energije, gasa i električne energije za decembar, 2013. godine. ...  16.01.2014.

  Gasifikacija

  Javno komunalno preduzeće "Suboticagas" prihvatilo je da završi investicioni projekat koji je još 2006. godine u naseljima započela beogradska AD "Telefonija" i da priključi 12 vangradskih mesnih zajednica na gasnu mrežu. U pitanju su Stari i Novi Žednik, Đurđin, Čantavir, Bačko Dušanovo, Bajmok, Tavankut, Višnjevac, Ljutovo, Mala Bosna, Bikovo i Verušić. Pripreme će početi ove a radovi 2015. godine. ...  17.12.2013.

  Kapitalne investicije

  Subotički "Vodovod i kanalizacija" priprema se za raspisivanje javnih nabavki za izvođače radova na izgradnji kapitalnih objekata vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda koja će početi naredne godine. Osim Kolektora 2 i 7 u planu je i magistralna vodovodna mreža kao i izgradnja "fabrike čiste vode" na Vodozahvatu 2. Tenderi će biti oglašeni u januaru i očekuje se da posao, koji se finansira kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj, počne u julu ili avgustu. ...  10.12.2013.

  Iako su upravni odbori javnih komunalnih preduzeća „Subotička toplana", „Subotičke pijace", „Dimničar" i „Pogrebno", početkom novembra ove godine, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i planovima i programima preduzeća odobrili korekcije cena usluga i zahteve za povećanje cena dostavili nadležnom Sekretarijatu u lokalnoj samoupravi, koja je njihov osnivač, gradonačelnik Subotice Jene Maglai ovoga puta nije odobrio tražena poskupljenja i ti zahtevi neće biti upućeni Gradskom veću, kao nadležnom organu, na usvajanje. ...  07.12.2013.

  Pored kvalitetnih projekata, izvođača i stručnih kadrova, za realizaciju programa su potrebni i pouzdani izvori finansiranja

  Svečanom akademijom kolektiv JP "Subotička toplana" obeležio je 50 godina rada - grejanja gotovo trećine stanovnika grada u 10.000 stanova i nekoliko stotina privrednih subjekata. "Subotička toplana" je najsavremenija toplana u Srbiji sa tehnologijom merenja isporučene toplotne energije. Sledeći korak je proizvodnja toplote od biomase kao i proizvodnja električne struje u slučaju viškova energije... ...  02.12.2013.

  Čuvari centralne vatre zaokružili pedeseticu

  Subotička toplana je svečanim skupom u Gradskoj većnici, danas (02.12.), obeležila jubilarnu 50. godišnjicu rada. Nastala na temeljima nekadašnje električne centrale, Subotička toplana je potpalila centralnu vatru pre 50 godina i počela je da okuplja Subotičane oko svog ognjišta jer je tada počelo podizanje nove urbane strukture i bujanje stambene visokogradnje zahtevalo i zahtevalo je novu tehnologiju centralnog grejanja koje je donosilo i novi konfor, a zahvaljujući politici, socijalističko centralno grejanje bilo je socijalna usluga i takoreći besplatno. ...  30.11.2013.

  Ističe rok za potpisivanje reprograma

  Elektrovojvodina još jednom podseća sve kupce u Subotici koji do sada nisu izmirili svoja dugovanja za električnu energiju prema Elektrovojvodini, a ispunjavaju sve uslove u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije da 30. novembra 2013. godine ističe rok za potpisivanje reprograma. ...  02.11.2013.

  Objekti komunalne infrastrukture pored zgrada u nadležnosti su javnih komunalnih preduzeća kojima su povereni, a ne, kao do sada, vlasnika stanova. Zašto je bilo potrebno godinu dana da se popravi rupa pored četvorospratnice na Aleji maršala Tita 3? ...  25.10.2013.

   U planu koji se definiše kao „Projekat unapređenja vodnih sistema Grada Subotice“, za koji je prošle godine između EBRD banke, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i Grada Subotice potpisan ugovor za kredit u iznosu od 11 miliona evra nalaze se: ...  22.10.2013.

  Obaveštavamo građane-korisnike naših usluga na teritoriji MZ Palić i Radanovac da će se 22.10.2013. od 22,00 do 23.10.2013. do 06,00 časova vršiti radovi na planskom ispiranju vodovodne mreže MZ Radanovac. ...  11.10.2013.

  Projekat se realizuje u periodu od aprila do decembra 2013. godine, a sprovodi ga Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije (IPM), uz podršku Svetske banke i uz učešće Stalne konferencije gradova i opština.Učestvuje 30 javno-komunalnih preduzeća iz cele Srbije. ...  |<   |   <   |    1   |    2   |    3   |    4   |    >   |    >|

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja