Nedeljnik: NOVE SUBOTIČKE NOVINE  

Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 8

Telefoni :

Redakcija: (024)  553-042 

Direktor i marketing: (024) 553-914

Oglasno i prijem čitulja: (024) 553-805

IZDAVAČ : NOVE SUBOTIČKE NOVINE d.o.o. Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Subotica, Maksima Gorkog 8, Matični broj: 21255947, PIB: 109859609

CIP : Štampa: Štamparija "Borba" AD, Beograd, Kosovska 26

IMPRESUM

Direktor : Vlado Tomić  (direktor@subotickenovine.rs)

Glavni i odgovorni urednik: Nataša Gregorčić  (urednik@subotickenovine.rs) *

Redakcija:   *Sportske strane priprema i uređuje: Nikola Stantić *Stalni spoljni saradnici: Nikola Stantić, Miodrag Radojčin, Milutin Mitrić, Nela Skenderović, Dejan Mrkić, Nataša Gregorčić, Biljana Vučković .

Tehnički urednik: Robert Kiš

Marketing: marketing@subotickenovine.rs

Napravi NalogPrijavi se