Slobodan
10-04-2019
0

 Ovakva akcija je ujedno i rezultat posete Zorana Đorđevića, ministra za rad,
boračka i socijalna pitanja našem gradu, koji je nakon sastanka u Gradskoj kući sa gradonačelnikom
Bogdanom Labanom najavio još veći podršku građanima sa invaliditetom.
Nakon razgovora u Gradskoj kući, ministar Đorđević i gradonačelnik Laban, obišli su Udruženje slepih
i slabovidih Subotice.
„U razgovoru sa predstavnicima Udruženja slepih i slabovidih Subotice, saznao sam da je njihov
problem stolarija i verujem da ćemo ovaj problem rešiti veoma brzo jer ministarstvo ima obavezu da
pomaže svim građanima, udruženjima i osobama sa invaliditetom. Mi želimo da pravimo planove i za
budućnost, kako bi znali šta želimo da uradimo i da sada pokrenemo. Ono što je bitno osobama sa
invaliditetom jeste podrška koju bi oni imali ne samo od grada već i od resornog ministarstva i tu
mislim na pristupačnost. Mi ćemo zajedno sa lokalnom samoupravom obezbediti da svi bitni objekti u
Subotici budu pristupačni za osobe sa invaliditetom, moraće da imaju taktilne table na ulasku, kako bi
se osobe sa invaliditetom same snašle i pokucale na prava vrata. To ćemo za početak uraditi u
Gradskoj kući i u PIO fondu, a ubuduće i na ostalim važnim objektima u gradu. Takođe očekujem da
gradonačelnik obavi razgovore i sa predstavnicima drugih udruženja na teritoriji grada i da tamo gde
lokalna samouprava ne može sama da ispuni zahteve, da se uključi i resorno ministarstvo i da
pomogne svojim sredstvima.“ rekao je Zoran Đorđević, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja
Lokalna samouprava aktivno sarađuje sa udruženjima i ustanovama koje okupljaju osobe sa
invaliditetom, i za njihovo funkcionisanje svake godine izdvaja sve više sredstava. Prošle godine
urađeno je mnogo da se pomogne i Udruženju slepih i slabovidih Subotice, koje je dobilo renovirane
prostorije.
„Grad Subotica ulaže dodatne napore da pomogne ranjivim pojedincima koji ne mogu da obezbede
osnovne uslove za život zbog bolesti, invalidnosti i starosti. Svake godine se povećavaju sredstva u
budžetu, tako da u ovoj godini beležimo povećanje za 5,5 odsto i budžet iznosi 334 miliona dinara i
siguran sam da ćemo tim tempom i nastaviti. Pre pola godine smo zajedno sa našim prijateljima iz
Udruženja slepih i slabovidih Subotice, uspeli da obezbedimo sredstva i da renoviramo njihove
prostorijei takođe da iz budžeta grada finansiramo sportske aktivnosti članova udruženja. Siguran
sam da ćemo uz pomoć Vlade Republike Srbije, odnosno resornog ministarstva, nastaviti sa ovim
akcijama.“ izjavio je Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice
Predsednik Udruženja slepih i slabovidih Subotice Veso zahvalio se ministru Đorđeviću na poseti i
pažnji koju je priklonio svim članovima Udruženja pritom istaknuvši da je ova poseta nada da ih
zajednica neće marginalizovati.

„Član sam Saveza slepih i slabovidih već 50 godina i ovo je prvi put u mojoj karijeri da je jedan
ministar došao u ovako malo udruženje, da nam posveti pažnju i da osetimo mi da više nismo na
margini ovoga društva. „ istakao je Veso Avram, predsednik Udruženja slepih i slabovidih Subotice


Komentari

Napravi NalogPrijavi se