Slobodan
28-03-2019
0

Lokalni mobilni tim, formirao je Grad u januaru 2018. godine sa sedam članova
među kojima su lokalni koordinatori, predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za
zapošljavanje, pedagoški asistent i zdravstveni medijator.
„Cilj formiranja mobilnih timova jeste osnaživanje Romske zajednice u Subotici. Pred njima su
stavljeni jasni zadaci da organizuju posete mesnim zajednicama gde se nalazi romska populacija,
osnaživanje Romske populacije, saradnja sa svim gradskim institucijama i sa javnim preduzećima,
saradnja sa zaštitinikom građana, Centrom za socijalni rad, Kancelarijom za ljudska i manjinska
prava, Domovima zdravlja. Kao rezultat formiranja ovog tima nastala je i ova donacija automobila i
lap top računara. „ izjavio je Ilija Đukanović, član Gradskog veća za oblast socijalne zaštite

U poslednjih 30 meseci, Grad Subotica je umnogome unapredila položaj Romske zajednice
zahvaljujući donošenju lokalnog akcionog plana, koji je olakšao pristup pokrajinskim, republičkim i
evropskim fondovima iz kojih su nastali projekti koji su dali rezultate. Sa formiranjem mobilnog tima,
pripadnici Romske zajednice ostvaruju bolju vezu sa relevantnim institucijama koje mogu rešiti
njihove probleme.

„Ranije nije bio momenat da se organizuje takvo „vezivno tkivo“ kao što je Mobilni tim jer nismo
imali neophodna tri lokalna instrumenta. Tu pre svega mislim na koordinatora za inkluziju Roma,
zdravstvenog medijatora i pedagoškog asistenta. Danas kada imamo ta tri lokalna instrumenta, mi
možemo da organizujemo inkluziju Romske zajednice unutar sistema. Sa novim automobilom i lap
topom olakšaćemo i ubrzaćemo posao dolaska do svih zajednica Roma.“ objašnjava Stevan Nikolić,
koordinator Mobilnog tima
Na široj teritoriji Grada postoje brojna naselja Roma, od kojih su najbrojnija u Čantaviru sa oko 350
osoba i Bajmok, dok u gradskom jezgru prednjače MZ Peščara, Zorka, Mali Bajmok i Novo selo. Kako
bi se unapredio njihov položaj, Mobilni tim planira uvođenje novih instrumenata pri svim mesnim
zajednicama a to su formiranja odbora za međunacionalne odnose, koji će biti osnova za
uspostavljanje komunikacije , rešavanje i unapređenje ideja i potreba uz podršku institucija.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se