Slobodan
21-08-2019
0

JKP „Suboticagas“ Subotica obaveštava buduće korisnike prirodnog gasa iz kategorije zgrade
kolektivnog stanovanja (višespratnica) odnosno investitore, da je izmenjena prethodna odluka a da po
novoj odluci došlo je do promene uslova za podnošenje zahteva za izgradnju dela besplatnih
individualnih gasnih priključaka od uličnog gasovoda do zgrade kolektivnog stanovanja
(višespratnice).
Izmena Odluke se ogleda u tome, da se besplatni priključci za nove zgrade daju pod uslovom
da zgrada bude završena do 2021. godine (prethodna odluka je predvidela rok do kraja 2019. godine),
a da zahtev u skladu sa novom odlukom bude podnet do kraja tekuće godine do popunjavanja
predviđenog broja od 5 priključaka u 2019. godini.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se