Slobodan
24-05-2019
0

На основу члана 55. Одлуке о давању у закуп пословних простора Града Суботице („Службени лист
Града Суботице“ бр. 14/18),
Комисија за пословни простор објављује следећи:
О Г Л А С

Дају се у закуп пословни простори у складу са Одлуком градоначелника Града Суботице бр: II-00-
361-194/2019 од 21.05.2019. године и то:
1. Пословни простор у Суботици, Владимира Назора бр. 3, у површини од 39,55м2, екстра
пословна зона, почетна цена закупнине износи 38.601,00 динара.
Намена пословног простора је: финансијске, техничке и пословне услуге.

2. Пословни простор у Суботици, Владимира Назора бр.5 у површини од 34,35м2, екстра
пословна зона, почетна цена закупнине износи 10.649,00 динара.
Намена пословног простора је: остале личне и услужне делатности.

3. Пословни простор у Суботици, Штросмајерова бр.20, у укупној површини од 51,65м2,
екстра пословна зона, почетна цена закупнине износи 29.906,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

4. Пословни простор у Суботици, Матка Вуковића бр.4, у површини од 75,44м2, екстра
пословна зона, почетна цена закупнине износи 43.680,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

5. Пословни простор у Суботици, Петра Драпшина бр.1, у површини од 24,11м2, екстра
пословна зона, почетна цена закупнине износи 13.960,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

6. Пословни простор у Суботици, Сомборски пут бр.79, у површини од 24,07м2, екстра
пословна зона, почетна цена закупнине износи 13.937,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

7. Пословни простор у Суботици, Матије Гупца бр. 4, у површини од 22,39 м2 , I пословна
зона, почетна цена закупнине износи 5.844,00 динара.
Намена пословног простора је: остале личне и услужне делатности.

8. Пословни простор у Суботици, Петефи Шандора бр. 3, у површини од 81,00 м2 , I пословна
зона, почетна цена закупнине износи 21.141,00динара.
Намена пословног простора је: остале личне услужне делатности.

9. Пословни простор у Суботици, Петефи Шандора бр. 3, у површини од 32,00м2 , I пословна
зона, почетна цена закупнине износи 17.664,00 динара.
Намена пословног простора је: угоститељство.

10. Пословни простор у Суботици, Петефи Шандора бр. 6, у површини од 10,00м2 , I пословна
зона, почетна цена закупнине износи 2.280,00 динара.
Намена пословног простора је: магацин.

11. Пословни простор у Суботици, Максима Горког бр.20, у површини од 38,00м2 + 15,86м2
(галерија), I пословна зона, почетна цена закупнине износи 38.202,00 динара.
Намена пословног простора је: финансијске, техничке и пословне услуге.

12. Пословни простор у Суботици, Трг Синагоге бр.1а, у површини од 24,00м2, I пословна зона,
почетна цена закупнине износи 18.672,00 динара.
Намена пословног простора је: финансијске, техничке и пословне услуге.

13. Пословни простор у Суботици, Трг Јакаба и Комора бр.2, у површини од 37,82м2, I
пословна зона, почетна цена закупнине износи 3.404,00 динара.
Намена пословног простора је: уметнички и стари занати.

14. Пословни простор у Суботици, Трг Јакаба и Комора бр.2, у површини од 12,84м2, I
пословна зона, почетна цена закупнине износи 3.352,00 динара.
Намена пословног простора је: производња, занатство и остале личне и услужне
делатности.

15. Пословни простор у Суботици, Алеја Маршала Тита бр. 13, у површини од 16,28 м2 , II
пословна зона, почетна цена закупнине износи 6.887,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

16. Пословни простор у Суботици, Босе Милићевић бр.1, у површини од 94,76м2, II пословна
зона, почетна цена закупнине износи 22.553,00 динара.

Намена: производња, занатство и остале личне услужне делатности.

17. Пословни простор у Суботици, Босе Милићевић бб, у површини од 21,30м2, II пословна
зона, почетна цена закупнине износи 14.974,00 динара.
Намена: финансијске, техничке и пословне услуге.

18. Пословни простор у Суботици, Босе Милићевић бб, у површини од 21,30м2, II пословна
зона, почетна цена закупнине износи 5.070,00 динара.
Намена: производња, занатство и остале личне услужне делатности.

19. Пословни простор у Суботици, Трг Јакаба и Комора бр.33, у површини од 12,50м2, II
пословна зона, почетна цена закупнине износи 2.975,00 динара.
Намена: производња, занатство и остале личне услужне делатности.

20. Пословни простор у Суботици, Партизанских база бr.35/А, у површини од 13,03м2, III
пословна зона, почетна цена закупнине износи 2.567,00 динара.
Намена пословног простора је: остале личне услужне делатности.

21. Пословни простор у Суботици, Јо Лајоша бр.17, у површини од 121,00 м2, IV пословна зона,
почетна цена закупнине износи 35.453,00 динара.
Намена пословног простора је: сви видови трговине.

22. Пословни простор у Суботици, Мајшански пут бр. 53, у површини од 35,53м2 , IV пословна
зона, почетна цена закупнине износи 10.411,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

23. Пословни простор у Суботици, Мајшански пут бр. 53, у површини од 32,72м2 , IV пословна
зона, почетна цена закупнине износи 5.138,00 динара.
Намена пословног простора је: производња, занатство и остале личне услужне делатности.

24. Пословни простор у Суботици, Мајшански пут бр. 362, у површини од 17,07м2 , IV
пословна зона, почетна цена закупнине износи 1.315,00 динара.
Намена пословног простора је: магацин.

25. Пословни простор у Суботици, Мајшански пут бр. 362, у површини од 40,00м2, IV пословна
зона, почетна цена закупнине износи 11.720,00 динара.
Намена пословног простора је: сви видови трговине на мало.

26. Пословни простор 10/Б1 у Суботици, Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска станица, у
површини од 20,42м2, IV пословна зона, почетна цена закупнине износи 6.719,00 динара.
Намена пословног простора је: угоститељство.

27. Пословни простор 17/Б1 у Суботици, Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска станица, у
површини од 22,34м2 , IV пословна зона, почетна цена закупнине износи 5.237,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

28. Пословни простор 24/Б1 у Суботици, Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска станица, у
површини од 10,01м2 , IV пословна зона, почетна цена закупнине износи 3.294,00 динара.
Намена пословног простора је: угоститељство.

29. Пословни простор у Суботици, Карађорђев пут бр.87, у површини од 12,01м2, IV пословна
зона, почетна цена закупнине износи 3.519,00 динара.
Намена: трговина на мало.

30. Пословни простор у Суботици, Сегедински пут бр.19, у површини од 55,00м2 , IV пословна
зона, почетна цена закупнине износи 8.635,00 динара.
Намена пословног простора је: производња, занатство и остале личне услужне делатности.

31. Пословни простор у Суботици, Барток Беле бр. 44, у површини од 200,00м2, V пословна
зона, почетна цена закупнине износи 42.200,00 динара.
Намена пословног простора је: сви видови трговине на мало.

32. Пословни простор у Суботици, Фрање Клуза бр.2, у површини од 13,00м2, V пословна зона,
почетна цена закупнине износи 4.329,00 динара.
Намена пословног простора је: финансијске, техничке и пословне услуге.

33. Пословни простор у Суботици, Фрање Клуза бр.2, у површини од 38,00м2, V пословна зона,
почетна цена закупнине износи 8.018,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало фармацеутским производима (апотека).

34. Пословни простор у Суботици, Наде Димић бр.2, у површини од 88,32м2, V пословна зона,
почетна цена закупнине износи 9.892,00 динара.
Намена пословног простора је: остале личне услужне делатности.

35. Пословни простор у Суботици, Наде Димић бр.18, у површини од 9,86м2, V пословна зона,
почетна цена закупнине износи укупно 1.105,00 динара.

Намена пословног простора је: остале личне услужне делатности.

36. Пословни простор у Вишњевцу, Марка Орешковић бр.21, у површини од 102,80м2, VI
пословна зона, почетна цена закупнине износи 10.280,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

37. Пословни простор у Малој Босни, Суботичка бр. 12, у површини од 119,77м2, VI пословна
зона, почетна цена закупнине износи 8.983,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

38. Пословни простор у Таванкуту, Марка Орешковића бр.11, у површини од 76,12м2, VI
пословна зона, почетна цена закупнине износи 10.733,00 динара.
Намена пословног простора је: угоститељство.

39. Пословни простор у Таванкуту, Раде Кончара бр. 24/б, у површини од 24,10м2, VI пословна
зона, почетна цена закупнине износи 1.808,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало.

40. Пословни простор у Таванкуту, Јована Микића бр.1, у површини од 30,36м2, VI пословна
зона, почетна цена закупнине износи 2.035,00 динара.
Намена пословног простора је: остале личне услужне делатности.

41. Пословни простор у Таванкуту, Матка Вуковића бр.1, у површини од 40,82м2, VI пословна
зона, почетна цена закупнине износи 2.940,00 динара.
Намена пословног простора је: трговина на мало прехрамбеним производима.

42. Пословни простор у Таванкуту, Салаш 551, у површини од 182,00м2, VI пословна зона,
почетна цена закупнине износи 10.010,00 динара.
Намена пословног простора је: магацин.

Град Суботица пословне просторе издаје у закуп путем прикупљања писмених понуда, на
рок од 5 (пет) година.

У поступку прикупљања писмених понуда могу да учествују физичка лица, правна лица и
предузетници која писмену понуду доставе закључно са даном 03.06.2019. године.

Понуде се подносе у писменом облику поштом на адресу Градска управа Суботица, Трг
слободе бр.1, 24000 Суботица (у коверту се ставља доказ о уплати локалне административне таксе
у износу од 1236,00 динара) или путем Службе за општу управу и заједничке послове у затвореној
коверти, у Услужном центру Градске управе Суботица, стара Градска кућа, приземље, шалтер бр.
10,11 или 12, уз обавезу плаћања локалне административне таксе у износу од 1236,00 динара,
закључно са даном 03.06.2019. године.

Понуде се подносе у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пријава може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПРИЈАВА на Оглас о издавању
пословних простора Града Суботице - „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте уписују се назив и адреса подносиоца пријава, број телефона, име и
презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуда, која се доставља обавезно садржи:
- доказ о уплати депозита,
- све податке о пословном простору за који се понуда подноси, а који подаци су наведени у овој
Одлуци, саназнаком назива и ознаке (шифре) делатности која ће се обављати у пословном
простору у складу са предвиђеном наменом;
- доказ у виду фотокопије Решења о регистрацији издат од стране АПР или доказ да је поднета
пријава за Регистрацију у АПР о томе, да је подносиоц пријаве регистрован за вршење делатности
одређене у овој Одлуци, за пословни простор за који се подноси понуда;
- за физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон, број личне карте, јединствени матични
број грађана, доказ де је организацији под које се врши регистрација (АПР) поднет захтев за
регистрацију;
- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана,
назив радње, матични број, контакт телефон;
- за правна лица: назив и седиште, име и презиме овлашћеног лица, контакт телефон, копију
решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,
- писмену изјаву подносиоца понуде да ће се пословни простор преузети у виђеном стању и да је
учесник у поступку издавања пословних простора путем прикупљања писмених понуда упознат са
стањем у коме се пословни простор налази и условима под којима се издаје у закуп,
- понуду за месечну цену закупа за пословни простор (на понуђени месечни износ закупнине коју

понуђач понуди обрачунаће се порез на додатну вредност),
- као и број рачуна на који ће се извршити поврат депозита.

НАПОМЕНА: понуда за пословни простор под редним бројем 13, мора да садржи и фотокопију
сертификата издатог од стране надлежног Министарства.

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Комисија за пословни простор ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је
поднета неблаговремено, а понуђач губи право на поврат уплаћеног депозита.
Непотпуне пријаве Комисија за пословни простор неће узети у разматрање, а подносилац
непотпуне понуде губи право на поврат депозита.

Висина депозита за учешће у поступку издавања пословних простора путем прикупљања
писмених понуда износи 50.000,00 динара и уплаћује се на депозитни рачун Града Суботице бр:
840-1008804-19, позив на број 69-236, модел 97.

Рок за поврат депозита учесницима који нису успели у поступку издавања пословних
простора путем прикупљања писмених понуда је 15 дана од дана отварања писмених понуда.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 06.06.2019. године са почетком у 12:00 часова, у
просторијама Медија центра Градске куће, Суботица, Трг слободе 1.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може
учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за пословне просторе, пре почетка
отварања понуда. Заинтересовани се могу обратити Служби за пословне просторе Градске управе
Суботица ради договора за обилазак пословног простора на тел.бр: 024-626-801, 024-626-936 или
024-626-858 сваким радним даном од 9,00 до 14,00 часова закључно са 03.06.2019. године.

Највиша понуђена закупнина по основу којег понуђач стиче право закупа представља
закупнину за пословни простор за који је учесник у поступки прикупљања писмених понуда
стекао право закупа, а на који износ се обрачунава порез на додату вредност.

Приликом потписивања уговора о закупу полаже се финансијски инструмент обезбеђења у
облику авалиране менице или уплатом на депозитни рачун Града Суботице у износу од 4 (четири)
месечне закупнине.

Понуде се подносе од дана објављивања Огласа на основу Одлуке Градоначелника број:, на
огласној табли органа Града, у „Службеном листу Града Суботице“, у локалним штампаним
медијама: „Суботичке новине“, „Маgyar Szó“ и на веб-сајту Града закључно са 03.06.2019. године.

Председник Комисије:
Хорват Тимеа, с.р.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se