Slobodan
08-07-2019
0

Projekat se realizuje u okviru programa „Exchange 5“, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. Projekat traje 18 meseci, a ukupna vrednost projekta je 240.095 evra i njime je predviđeno ozakonjenje  98 nelegalnih objekata u javnoj svojini, od kojih je 50 u Subotici, a 48 u Senti.

U svom govoru na konferenciji, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban istakao je važnost projektaza Suboticu i Sentu, s obzirom na to da obe lokalne samouprave aktivno rade na ažuriranju evidencije nepokretnosti i upisu javne svojine. Laban je izrazio zadovoljstvo što tim ljudi iz Subotice blisko sarađuje sa partnerima na projektu iz opštine Senta i što će kroz projekatznanje i iskustvo subotičkog tima pomoći u podizanju kapaciteta na polju upravljanja imovinom.

„Legalizacija 98 objekata, 50 u Subotici i 48 u Senti, u javnoj svojini Grada Subotice i opštine Senta glavni su ciljevi stavljeni pred projktni tim koji će rukovoditi procesom snimanja objekta, izrade elaborata geodetskih radova, izrade katastarsko-topografskih planova, izrade projekata geodetskog obeležavanja i elaborata sprovođenja, brisanja objekata, izradi izveštaja o zatečenom stanju objekta, unošenja u evidenciju i poslovne knjige i popunjavanja podataka o imovini u Centralnoj bazi podataka „ izjavio je Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice i dodao da se upisom javne svojine legalnih objekata omogućava adekvatno upravljanje tom imovinom, omogućava apliciranje na različite izvore spoljnog finansiranja kao i sve što podrazumeva pun kapacitet raspolaganja javnom imovinom.

Opština Senta je partner Subotice na ovom projektu, u okviru kog će ozakoniti 20 objekata, još 20 će biti etažirano, a osam brisano. Ovim će se rešiti dugogodišnji problem ilegalnih obejekata i nepoklapanje katarstarske dokumentacije sa stvarnim stanjem.

„Lokalna samouprava u Senti ima oko 1.800 objekata. Međutim, kod većine njih imamo manje ili veće probleme. Ovim programom želeli bismo da sagledamo kakva je stvarna situacija za oko 660 objekata. Jer, pokazalo se da nisu isti podaci u katastru i na terenu.“ objašnjava Viktor Varga, član opštinskog veća Sente zadužen za privredu.

Menadžer projekta, gradski menadžer i pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj i međunarodnu saradnju Zagorka Panić navela je da će grad Subotica, kao glavni partner i koordinator projekta, da uradi geodetsku i projektno-tehničku dokumentaciju za 50 objekata u javnoj svojini, ozakoni te objekte i u punom kapacitetu uknjiži kao vlasništvo grada Subotice. Na listi se nalaze objekti od zdravstenih, kulturnih, do obrazovnih i javnih preduzeća.

„Cilj ovoj projekta jeste da objekti koje budemo legalizovali, a koji su značajni za lokalne samouprave grada Subotice i opštine Senta, mogu da budu rekonstruisani, sanirani, adaptirani i da sa projekto-tehničkom dokumentacijom koja bude izrađena možemo da apliciramo ka pokrajinskim, republičkim i evropskim fondovima“  istakla je Zagorka Panić.

 

Projekat traje 18 meseci, odnosno do 21. juna 2020. godine. Ukupna vrednost projekta je 240.095 evra, uz 75,53 odsto, odnosno 181.343,75 evra bespovratne donacije Evropske unije i 24,47 odsto učešća partnerskih strana, to jest 37.935 evra grada Subotice i 20.816 evra evra opštine Senta. U projekte u okviru grant šeme programa „Exchange 5“ uključeno je 48 jedinica lokalnih samouprava, od kojih su 18 grant koordinatori, a ostalih 30 partneri. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se