Slobodan
11-03-2019
0

U Gradskom muzeju Subotica, 27. februara održano je predavanje na temu Slikarstvo kontinuiteta.

Predavač Svetlana Mitić, istoričarka umetnosti – muzejski savetnik Muzeja savremene umetnosti u Beogradu govorila je, u okviru pratećih programa izložbe, povodom sto godina od rođenja Đorđa Bošana (Subotica, 1918 – Beograd, 1984) slikara i profesora Akademije likovne umetnosti u Beogradu.

Bošan je bio član Beogradske grupe, a na njegovoj izložbi u Gradskom muzeju Subotica – koja je otvorena do sredine marta tekuće godine – mogu da se vide njegova dela i iz perioda postojanja grupe.

Predstavljen je rad slikarskog dela Beogradske grupe i analiziran značaj njihovog delovanja na umetničkoj sceni svoga vremena.

Svetlana Mitić ističe, da u strukturalnom rezimeu jugoslovenskog slikarstva šeste decenije, M.B. Protić izdvaja tri osnovna pravca razvoja srpskog posleratnog slikarstva: slikarstvo figuracije, slikarstvo apstrakcije i asocijativno slikarstvo.

„U tako shvaćenoj podeli, slikarstvo Beogradske grupe, smešteno je u figurativno i analizirano je unutar tog slikarskog opredeljenja. Ujedno, to je i jedini sveobuhvatniji prikaz slikarskih ostvarenja ove umetničke grupe, razmatran u kontekstu razvoja jugoslovenske umetnosti šeste decenije”, istakla je Mitić. 

Beogradska grupa osnovana je 1958. godine u Beogradu, a članovi grupe bili su slikari i vajari, u to vreme umetnici mlađe generaciji: Matija Vuković (1925-1985), Nikola Koka Janković (1926-2017), Slavoljub Vava Stanković (1928-1985), Angelina Gatalica (1924-2001), Ksenija Divjak (1924-1995), Mario Maskareli (1918-1996), Đorđe Bošan (1918-1984), Marklen Mojsjenko (1928-2016) Majda Kurnik (1920-1967) i Olivera Kangrga (1923-1999).

„Grupu su činili umetnici međusobno bliski iz vemena studiranja na beogradskoj likovnoj Akademiji i pripadali su prvoj generaciji likovnih umetnika školovanih posle rata, u vreme dominacije socijalističkog realizma. Sa izlagačkom aktivnošću počinju početkom šeste decenije. Iako sam naziv grupe označava grad u kome su umetnici živeli, on istovremeno referira na termin beogradska slikarska škola, termin kojim je definisan rad slikara koji su unajčistijem obliku negovala duh intimizma u slikarstvu između dva svetska rata”, istakla je pored ostalog Svetlana Mitić.

Beogradska istoričarka umetnosti je govorila i o uspostavljanju odnosa sa poetikom intimizma, rekavši da su „slikari Beogardske grupe vršili vrlo različitim načinima i na različitim nivoima usvajali su  likovnu sintaksu svoga vremena”.

„Bez obzira na svoju poziciju, svojim delovanjem i neposrednim učešćem na likovnoj sceni, slikari Beogradske grupe doprineće razvoju slikarstva izvan dominantnog modela socijalističkog estetizma, pa samim tim i boljem sagledavanju složenosti vremena u kome su delovali”, ocenjuje Svetlana Mitić.

N.H.K.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se