Slobodan
30-11-2018
0

Najnovija prigodna poštanska markica Sinagoge u Subotici, izdata je sredinom oktobra, štampana u tiražu od 45.000 komada, a zaista veličanstveno izgleda među serijama propratnih filatelističkih proizvoda (FDC koverte i maksimum karte).

 

Interesovalo nas je da vli je reč o redovnom izdanju poštanskih maraka, ili marka sa prelepoim zdanjem Sinagoge Subotice ima neku drugačiju ili posebnu vrednost, a iz JP Pošte Srbije kažu za Subotičke novine, da se radi o izdanju prigodnih poštanskih maraka pod nazivom „Sakralna arhitektura Jevreja u Srbiji“.

To je izdanje prigodnih poštanskih maraka, pod nazivom „Sakralna arhitektura Jevreja u Srbiji“, koje sadrži tri marke sa motivima beogradske, subotičke i novosadske sinagoge. Marke prati i jedan koverat prvog dana i prigodan žig sa datumom izlaska emisije, 19. 10. 2018. godine. Marke su štampane na šalterskom tabaku od 9 komada maraka, u tiražu od po 45.000 komada”, kažu iz službe za odnose sa javnošću Pošta Srbije.

Prosledili su nam i fotografije, pored marke sa motivom sinagoge u Subotici i „koverat prvog dana”, sa sve tri marke emisije „Sakralna arhitektura Jevreja u Subotici“, kao i ceo šalterski tabak sa tri različite marke.

 

Zanimljivo je znati, da li nova marka Sinagoge služi za opštu upotrebu i kakav motiv je bio za izdavanje ove markice sa vrednim sakralnim objektom. Sve tri prigodne marke imaju nominalnu vrednost od po 23 dinara i koriste se, kao i redovne poštanske marke, i u upotrebi su  u  redovnom poštanskom saobraćaju.

Motivi Subotice su se ne retko štampali na poštanskim markama u Srbiji.   Mnogi ne znaju, da je marka sa motivom Sinagoge u Subotici štampana povodom završetka tog zdanja, njegove obnove i restauracije, a na inicijativu Društva kolekcionara Subotica, uz podršku Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, gradonačelnika grada Subotica, Jevrejske opštine Subotica i Turističke organizacije grada Subotice.

 

„S obzirom, da je ovo bila jedinstvena prilika da se na poštanskim markama Pošte Srbije prikaže šira sakralna arhitektura Jevreja u Srbiji, osim subotičke Sinagoge, obratili smo pažnju i na beogradsku, kao i na novosadsku sinagogu” kažu iz Pošta Srbije. 

Saznajemo i da je poslednjih godina izdato više markica sa motivima Subotice. Osim Sinagoge, štampana je takođe ove godine 2018., marka sa motivom Subotice, posvećena  emisiji „Gradovi Srbije“, sa propratnim filatelističkim  proizvodima (kovertom prvog dana i maksimum kartom), kao i marka  iz 2012. godine „100 godina Gradske kuće u Subotici“, štampana sa još tri marke u emisiji pod nazivom  „Umetnost – Arhitektura“. Fantastični motivi i prekrasne fotografije velelepnih zdanja Subotice, dobili su još jedan prepoznatljiv simbol Subotice, još 2010. godine, kada je puštena u promet i emisija „Fauna – Gradske ptice“, od četiri marke u seriji, na jednoj od maraka je motiv  velike  senice, sa Suboticom u pozadini.

Nada Harminc Karanović

 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se