Slobodan
01-04-2019
0

Grad Subotica je iz budžeta namenio 2,5 miliona dinara, da bi poljoprivrednicima, pred setvu, omogućili da lakše dođu do obrtnih sredstava. Raspisan je javni poziv za subvencionisanje većeg dela kamate kod kratkoročnih kredita, koje poljoprivrednici najčešće uzimaju za obrtna sredstva.

Aktivna registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu da učestvuju na javnom pozivu i obezbede sredstva kao kratkoročan kredit.

Kredit je realizovan na osnovu Sporazuma zaključenog 2018. godine između OTP banke i Grada Subotice, a praksa te banke je da odobrava subvencionisane kredite registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Grada Subotice.

Klijent korisnik kredita plaća 1 posto kamatu godišnje, a Grad Subotica plać-subvencioniše 6,5 posto godišnje, pošto je ukupna kamata 7,5 posto godišnje, uz rok otplate 12 meseci. Iznos kredita za klijente je od 100.000 do 500.000 dinara, po javnom pozivu jedno gazdinstvo može da koristi samo jedan kredit.

Šimon Ostrogonac, član Gradskog veća za poljoprivredu, objašnjava da je Grad Subotica ranije, do 2017. godine imao Fond za razvoj poljoprivrede, kojim je  Grad poljoprivrednim proizvođačima omogućavao da dobiju povoljne kredite.

„Državna revizorska institucija je 2017. godine imala primedbe na tu delatnost, ocenjujući da je to bankarska delatnost, te da Grad nema pravo da se bavi takvim poslom, pa smo proizvođačima sada omogućili da putem poslovnih banaka dođu do povoljnih kredita. Posebno je značajno da u proletnjem periodu dobiju taj novac za obrtna sredstva, za seme, veštak i drugo”, objašnjava Ostrogonac.

Ističe da je prošle godine prvi put urađen takav posao, putem  OTP banke, kao najpovoljnijeg ponuđača.

„Nismo bili zadovoljni rezultatom, zbog kašnjenja, odluka je doneta kasnije, pa nismo očekivali veliko interesovanje poljoprivrednika. Zato smo ove godine više pažnje posvetili tome, a Program mera je usvojen u februaru, na Skupštini Grada, pa smo odmah i pristupili Sporazumu, produžili ugovor sa tom bankom, pa od prethodne sedmice, svi proizvođači u poljoprivredi imaju pravo da konkurišu za te povoljne kredite. Mogu da podignu od 100 do 500 hiljada dinara, u OTP banci, na godinu dana, a Grad finansira sve troškove i gotovo celokupnu kamatu na taj povoljan kredit. Znači proizvošač plaća samo jedan posto kamate, odnosno vraća gotovo istu, neznatno veću sumu novca  koju je uzeo”, kaže Ostrogonac.

On je uputio preporuku poljoprivrednicima da se što pre prijave za kredit, da donesu u Gradsku Upravu dokumentaciju, da preuzmu potvrdu da su u aktivnom statusu, da nemaju dugove prema Gradu i da sa tim papirima idu u poslovnu banku i odmah dođu do povoljnog kredita.

Program je inače sačinio Sekretarijat za poljoprivredu, Gradsko veće je usvojilo odluku, kao i Skupština Grada, pa je ove godine na vreme realizovana.

Aleksandar Vitković, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine kaže da je i za ratare i povrtare bila teška prethodna godina, pa je ove godine Grad Subotica krajem januara pripremio program za poljoprivrednike.

„Veliko je bilo i interesovanje poljoprivrednika, više desetina poziva dnevno, jer im je sada neophodan novac. Obzirom na povolljnu kamatu od 1 posto, jer Grad preuzuima na sebe 6,5 posto kamate, i mesečnu, tromesečnu ili šestomesečnu mogućnost  otplate rata, jasno je da su poljoprivrednici zadovoljnim ovakvim uslovima kredita. Trškove obrade kredita snosi Grad, a poljoprivrednici uz potvrdu iz Grada realizuju kredit u banci, pa otpis većinske kamate zaista čini povoljnim tu pozajmicu, posebno sada uoči setve”, naglašava Vitković.

Vitković ističe, da sve dok se ne potroši obezbeđenih 2,5 miliona dinara sredstava iz gradskog budžeta, poljoprivredni proizvođači mogu da se jave službi, da bi što pre obezbedili svež novac za obrtna sredstva.

„ Računica pokazuje da bi po proizvođaču kamatni posticaj bio od 50 do 60 hiljada dinara prosečno, ako uzme maksimalan iznos kredita od pola miliona dinara, a rok dodele sredstava iz budžeta zavisi od samih proizvođača. Ko se pre prijavi, pre dobija kredit” poruka je Aleksandra Vitasovića.

Šimon Ostrogonac kaže, da dosadašnja praksa ukazuje da oko stotinak proizvođača ima šansu da dobije ove povoljne subvencije, ukoliko ne uzmu svi maksimalan kredit, već onoliko sredstava koliko realno mogu na vreme da vrate.

„Ako se pokaže da je veliko interesovanje poljoprivrednika, dogodine možemo na vreme da obezbedimo i više sredstava za ovaj vid pomoći subvencijama”, kaže Ostrogonac.

Otplata kredita

Poljoprivrednik koji uzme maksimalan kredit od pola miliona dinara, (500.000) plaća kamatu od jedan posto godišnje.  Šestzomesečni anuitet u dinarima iznosi 250.000 dinara. Ukupan iznos sredstava koji  vraća po konačnoj otplati kredita je 505.613 dinara

Nada K. Harminc


Komentari

Napravi NalogPrijavi se