Slobodan
01-04-2019
0

Koliko je aktuelna tema žene u biznisu, potvrđuje i puna sala preduzetnica koje započinju ili već godinama vode svoj biznis. Da uspeh neke kompanije ne zavisi isključivo od resursa sa kojim raspolaže i od njene veličine, nego pre svega od sposobnosti da primenjuje nova znanja i veštine, pa je investiranje u znanje komparativna prednost svakom preduzetniku da obezbedi uspeh kompaniji i egzistenciju sebi i porodici, potvrdila je još jednom Indira Popadić, svojim predavanjem.

Ona je doktorant Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu,  inženjerskog  menadžmenta, radeći na razvoju prodajnih timova kroz modularne edukacije – počev od osnove prodaje i prodajnog ciklusa, preko komunikacije i pregovaranja, do modelovanja uspešnih prodavaca i razvoja savremenih i efikasnih strategija prodaje.

Na osnovu rada sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća osmislila je formulu uspešne prodaje, da preduzetnice na osnovu isprobanog modela povećaju, pa čak i dupliraju svoju prodaju.

Kao sertifikovani poslovni konsultant i mentor sa više od 25 godina iskustva u preduzetništvu Indira je preduzetnice upoznala sa koracima koji ih vode u preduzetništva, preporučivši i svoj Interaktivni priručnik “Uzmite život u svoje ruke“ – 7 koraka od ideje do realizacije.

Ukazala je kako se istražuje tržište, kako prirpemiti svoj biznis plan, osmisliti i definisati svoju strategiju poslovanja, postaviti i ostvariti ciljeve.

„Savladavanje prepreka u biznisu, priprema na sve troškove poslovanja i pre ostvarenog profita, u zavisnosti od delatnosti, traje između tri i 9 meseci. To preduzetnice moraju znati, obzirom da su ravnopravne u poslu i da se odlično snalaze u biznisu, gde u nekim segmentima  i preuzimaju vodstvo. Žene su odgovornije, organizovanije i spremnije da preuzmu rizik” istakla je Popadićeva u uvodnom govoru.

Danas u svetu preovladavaju znanje i informacije, najvažniji resurs nije samo novac, već prvenstveno operativno znaje i veštine da se ideja pretvori u proizvod i efikasno plasira na trežište, ističe Indira.

„Upotrebom „outsourcinga“ više nije neophodno da imamo svoje hale, mašinska postrojenja ili kancelarije. Po potrebi možemo da se organizujemo i napredujemo sa mnogo manje novca, nego ranije. U naprednijim zemljama već se i svakodnevno poslovanje organizuje od kuće, jer je poslodavcima skupo da plaćaju poslovne prostore. Fokus je ne na formi, već na rezultatima rada. Ako ne znate da radite, upropastićete sav novac i sve resurse koje posedujete i obrnuto, ako ste vedni napravitićete i stvoriti sve što želite”, ukazuje Popadićeva.

Podvlači dobar koncept rada BIS poslovnog inkubatora u Subotici.

„Pre 10 godina pisala sam master rad baš sa temom “ Komparativne analize BIS Subotica i BIOS poslovnog inkubatora u Osijeku. Raduje me informacija da će se i BIS Subotica proširiti, jer ne postoji bolje rešenje od mentorskog procesa koji se sprovodi u poslovnim inkubatorima, gde ste u poslovnom okruženju, gde su vam stručni ljudi spremni ponuditi svoje veštine i znanje. Neophodne su i dodatne edukacije, mimo formalnog obrazovanja, jer ono što je bilo pre 10 ili 5 godina gubi aktuelnost u biznisu. Sa tim problemima i izazovima se susreću sve obrazovne institucije u svetu, pa je dobro imaju određenu kompaniju gde bi imali praksu, provedeni rad u obavljalju određenih poslovnih procesa, preporuka je Popadićeve.

Ona preporučuje preduzetnicama da pokrenu posao iz svoje kuće i da polako šire svoju poslovnu mrežu.

„Praksa u velikim preduzećima pokazuje, da se i malim koracima stiže do velikog cilja, a svaki dinar koji uložimo u svoje i znanje tima je investicija, a ne trošak, jer se trostruko vraća”, poruka je Indire Popadić.

Nada K.Harminc


Komentari

Napravi NalogPrijavi se