Slobodan
25-02-2019
0

Trgovina ljudima kao i različiti oblici tog dela, bili su tema 
edukativne tribine održane u subotičkom Crvenom krstu. Kako je ocenio 
Zoran Molnar, lokalni koordinator Tima za borbu protiv trgovine ljudima 
u subotičkom Crvenom krstu, tribina je bila izuzetno posećena sa preko 
70 stručnjaka i gostiju, ali i edukativna.

- Poruka koju smo želeli da pošaljemo je da je ovo izuzetno aktuelan 
problem, te da je o trgovini ljudima potrebno još više edukovati i 
građane ali i stručne radnike koji se bave tom problematikom. Napomenuću 
da smo poseban akcenat stavili na širok spektar oblika trgovine ljudima 
u koji spadaju seksualna eksploatacija, prinuđavanje na rad, prosjačenje 
na ulici, zloupotreba dece u razne svrhe. Sve su to oblici trgovine 
ljudima, o njima se nedovoljno govori, a susrećemo se sa njima gotovo 
svakog dana - istakao je Molnar.

Adrijana Radojčić, članica Udruženja građana "Atina" koje već 16 godina 
pruža pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima, kaže i da je problem i 
što prijavljivanjem  tog krivičnog dela, se vrlo retko dolazi od samih 
žrtava, zbog specifičnog položaja u kojem se nalaze, a to su potpuna 
isključenost, zastrašivanje i mučenje koje svakodnevno proživljavaju.

- Naše iskustvo je pokazalo da su to i dalje najčešće žene, odnosno 
devojčice ispod 18 godina, koje bivaju otrgnute iz sopstvenih porodica i 
okruženja, a zatim se veoma dugo zadržavaju u toj situaciji, najčešće 
zbog straha i nasilja koje trpe od strane počinioca - objasnila je 
Radojčić, dodajući da je potrebno unaprediti i sudski postupak 
procesuiranja počinioca, kao i postupak kompenzacije žrtava. - Nažalost, 
pokazalo se da je najčešći prosek izrečene kazne svega pet godina, iako 
je najveća zaprećena kazna za ovo krivično delo 12 godina zatvora. Kada 
je u pitanju kompenzacija žrtvi, do sada su izrečene svega dve presude 
za nadoknadu štete žrtvi - kazala je Radojčić.

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima odlučio je da svoje 
aktivnosti u ovoj godini usmeri na edukaciju i prevenciju, pre svega, 
dece, đaka i roditelja, ali i zaposlenih u ustanovama socijalne, 
zdravstvene zaštite i obrazovanja.

- Početkom meseca održan je javni čas u Politehničkoj školi, kada su 
učenici viših razreda bili u prilici da saslušaju i porazgovaraju sa 
autorkama specijalne emisije "Žena u kutiji". Tribina u Crvenom krstu je 
samo nastavak aktivnosti, koje će biti zastupljene tokom cele godine - 
istakao je Ilija Đukanović koordinator Lokalnog tima za trgovinu ljudima 
ispred Grada.

Đukanović je dodao da su neki članovi Tima, poput Fondacije "Tijana 
Jurić", već uradili edukaciju za roditelje, tako da će tokom godine, 
imati veliki broj aktivnosti u cilju edukacije i prevencije trgovine 
ljudima.

A. Šiška
 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se