Slobodan
21-08-2019
0

U skladu sa Ovirnim sporazumom o javnoj nabavci usluge - suzbijanje komaraca na
teritoriji Grada Subotice broj IV-404-126/2019 i datom Saglasnosti za vršenje
adulticidnog tretmana iz vazduha i sa zemlje broj IV -404-126/2019-24 od 15.8.2019. godine,
preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti kombinovani
tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 19.8.2019. do
31.8.2019. godine. Kombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od
18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim
uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.
Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica:, Radanovac,
Zorka i Makova Sedmica. Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica:
Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Aleksandrovo, Mali Radanovac,
Željezničko Naselje, Palić, Stari Žednik, Novi Žednik, Šupljak, Hajdukovo i Bački
Vinogradi.
Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije
deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati
su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na
udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3
dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet
stranici ( www.oris.rs ) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije
je: 025/515 50 55.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se